Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.731

Dluhy po zemřelém manželovi a oddlužení manželky - odpovědnost vdovy za dluhy manžela

Odesláno: 
Otevřeno 620 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2017 mi zemřel manžel. Řízení o pozůstalosti bylo zastaveno, neboť zemřelý zanechal majetek bez hodnoty. Nicméně v Usnesení bylo sděleno, že manžel měl ke dni úmrtí velký dluh (cca 200.000 Kč). V tomto Usnesení je také sděleno, že je možné, že do pozůstalosti přihlásí své pohledávky další věřitelé, kteří jsou tu vypsaní.
Já mám na své jméno také dluh a chci požádat o oddlužení. Započítává se do tohoto mého dluhu i dluh zemřelého manžela? Jak je to s věřiteli, kteří se zatím o dluh nepřihlásili? Je nějaká omezená lhůta, po kterou se přihlásit mohou? Kdy bude dědické řízení ukončeno? Děkuji Jiřina
 
Dobrý den,
platí, že manželé odpovídají za dluhy vzniklé za dobu manželství společně a nerozdílně.
Pokud jste tedy s manželem nikdy neměli zúženo či jinak upraveno společné jmění, manželovy dluhy jsou i Vašimi dluhy.
Pokud notář v pozici soudního komisaře vydal dosud jediné rozhodnutí, a to rozhodnutí o zastavení dědického řízení, ve kterém je uveden Vámi zmiňovaný dluh ve výši 200 tis. , uvažujte pouze s ním, neboť u ostatních věřitelů nemáte jistotu, zda jejich pohledávky ještě existují či nejsou již uhrazené či promlčené.