Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.756.672

Exekuce bez nabytí právní moci - může exekutor zabavit věci v bytě dlužníka (mobiliární exekuce)?

Odesláno: 
Otevřeno 181 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Může exekutor (příp. jeho vykonavatel) za účelem soupisu mého majetku vstoupit do mého bytu v mé nepřítomnosti (za přítomnosti policie) i tehdy, pokud exekuce ještě nenabyla právní moci?
 
Dobrý den, ano, zákon exekutorovi takový postup umožňuje, viz ust. § 325 odst. 1 občanského soudního řádu: „Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí (exekuční příkaz) doručí se povinnému až při provádění výkonu. Není-li při provádění výkonu povinný přítomen, doručí se mu usnesení spolu s vyrozuměním o tom, že byl proveden soupis a které věci byly sepsány“. Avšak zpeněžit věci je možno teprve po nabytí právní moci exekučního příkazu, resp. zápisu doložky provedení exekuce (ust. § 328 a násl. občanského soudního řádu).