Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.320.319

Insolvence v době exekuce na přednostní pohledávku z majetkového trestného činu - lze to?

Odesláno: 
Otevřeno 545 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
chtěl bych vyhlásit osobní bankrot. Nejsem si ale jist, jestli je to možné v případě, když mám exekuci a ještě exekuci na přednostní pohledávku z majetkového trestného činu. Jedná se o zpronevěru (prohrál jsem virtuální peníze ... soudem odsouzeno jako zpronevěra). 3letá podmínka mi skončila před 3 měsíci (začátek roku 2018). Na Vašem webu píšete informaci o možnosti zamítnutí požadavku insolvence v případě a cituji od Vás "podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy." Mám tedy smůlu? Někde jsem zas dostal informaci, že to možné je, ale že oddlužení se nebude vztahovat na přednostní pohledávku. Takže bych mohl zaplatit 30% do 5 let z nepřednostních pohledávek + celou částku z přednostní pohledávky. Pokud je toto možné, jak se odečítá ze mzdy po odsouhlasení/povolení oddlužení? Je nutné nejdřív doplatit přednostní pohledávku a zbylý čas co zbude z těch 5 let doplatit aspoň těch 30% nepřednostních pohledávek? Velmi by mě, prosím, uspokojila strukturovaná odpověď jestli je to opravdu možné nebo jaké jsou případné další alternativy. Teď splácím přednostní pohledávku, ale mezitím mi nabíhají úroky z nepřednostních pohledávek, cemuž bych chtěl již zabránit díky vyhlášení bankrotu. Děkuji mockrát
 
Dobrý den,
v minulosti opravdu platilo, že není možné, aby o oddlužení žádali osoby, které spáchali trestné činy majetkové povahy. Aktuálně však tato podmínka v insolvenčním zákoně již dále není.
Pohledávka z Vámi trestného řinu však není ani pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 insolvenčního zákona – tou by byla náhrada na škody způsobená na zdraví spácháním trestného činu.
Pohledávka tak bude posuzována jako ostatní pohledávky s tím, že po dobu 60 měsíců musíte uhradit alespoň 30 % všech pohledávek přihlášených věřitelů. Pokud toto splníte, bude osvobozen od placení zbytku ostatních dluhů vyjma dluhu spáchaného trestným činem, k tomuto dluhu nebude v souladu s ust. § 416 insolvenčního zákona.
Tedy postup je takový, že z Vaší mzdy budou prováděny přednostní srážky (jelikož v insolvenčním řízení jsou prováděny přednostní srážky vždy) a pokud po 5 letech uhradíte alespoň 30 % všech pohledávek, soud Vám přizná osvobození od placení zbytku všech dluhů vyjma dluhů vzniklých trestným činem. Tyto budete povinen hradit i po ukončení insolvenčního řízení.
 
Dobrý den,

velmi děkuji za odpověď.
Zajímalo by mě jak se pak hradí tedy pohledávka z trestného činu po úspěšném ukončení insolvence. Zbude tedy zaplatit 70% pohledávky a kdo a jak mi nařídí ji uhradit? Ten poškozený? Jde mi o to, že je asi logické přistoupit na nějaké splátky, ale aby to nebylo tak, že do rukou to opět dostane poškozený a ten na nic nebude chtít přistoupit a dá to na exekuci a jsem opět ve stejném kole...Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, po skončení insolvenčního řízení bude pro uvedenou pohledávku z trestného činu pokračovat již zahájené exekuční řízení, které se insolvenčím řízením pouze přerušilo, a exekutor bude na Vás dál vymáhat neuhrazenou část pohledávky.