Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.137.553

Výpočet úroku z dluhu v exekuci - vliv jistiny a splacené části dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 615 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Jsem v exekuci díky neschopnosti splácet úvěr na pořízení automobilu. Oprávněný má v ruce pravomocný exekuční titul, je vykonatelný a exekuce již probíhá srážkami ze mzdy.
Původní celkový úvěr (pohledávka) byl ve výši 257958 Kč. Oprávněný však jistinu snížil na 60.000 Kč, ovšem úroky chce ve výši 0,05% denně z částky původní, vyšší. Tím pádem jsou i úroky tomu odpovídající. Je to v pořádku, neměly by se úroky počítat z jistiny?
Já již zaplatil 453 889 Kč, exekutor chce dalších 226 811 Kč, tzn. z jistiny 60 tis Kč a z úroků z původního závazku mám zaplatit cca 680.000 Kč. To mi přijde neadekvátní.
Je, prosím, postup i výpočet v pořádku, lze s touto exekucí ještě něco dělat? Např. požadovat výpočet úroků z jistiny, cokoliv jiného? Můžete mi případně poslat kontakt na advokátní kancelář, která by můj příběh posoudila komplexně?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, při posuzování oprávněnosti nároků smluvních stran je nutno vždy vycházet se smlouvy samé, resp. ze smluvních ujednání. Obecně lze toliko říci, že úroky se zpravidla počítají z jistiny samé, úroky z prodlení z nesplacené jistiny. Pokud máte za to, že úroky jsou ve Vašem případě vymáhány ve výši, která neodpovídá nároku oprávněného, můžete co do této částky podat návrh na částečné zastavení exekuce. Pro komplexní posouzení Vaší věci Vám doporučuji obrátit se na některého právníka z řad advokátů, který se zabývá civilním právem (http://www.advokatikomora.cz).