Počet stránek ve webu: 42.858


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.059.352

Přihlášení dluhu na výživném, alimentech do insolvece, insolvenčního řízení dlužníka - postup

Odesláno: 
Otevřeno 2021 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
bývalá manželka jde do insolvence.
Dluží mi na výžvném 10.000 Kč.
Mám to nahlásit jako svou pohledávku insolvenčnímu správci? Jak zjistím, kdo je insolvenční správce mé dlužnice, tedy bývalé manželky?
Děkuji.
 
Dobrý den,
ano, pohledávku z titulu dlužného výživného na děti je třeba uplatnit u insolvenčního správce.
Jeho jméno najdete v insolvenčním rejstříku: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. Tento typ pohledávky však není potřeba přihlašovat u soudu přihláškou pohledávky ve lhůtě 30 dní ode dne zjištění úpadku, ale lze ji uplatnit kdykoliv během trvání insolvenčního řízení právě u insolvenčního správce, a to na předepsaném formuláři „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR. Tento formulář vyplňte, podpis nechte úředně ověřit a spolu s kopií rozsudku, kterým bylo výživné stanoveno, jej zašlete k rukám ustanoveného insolvenčního správce Vaší bývalé ženy.