Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.127

Sloučení exekucí k jednomu exekutorovi - jak požádat?

Odesláno: 
Otevřeno 2255 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
bohužel jsem se dostal do finančních potíží, které vyústili ve vyhlášení cca 17 exekucí. Velmi rád bych se tohoto břemene zbavil a všechny své závazky splatil. Bohužel ale náklady a odměny exekutorům zhruba dvakrát převyšují mé závazky vůči mým věřitelům.
Dá se nějak domluvit s oprávněným na tom (resp. existuje nějaký zákon), že mu zaplatím pohledávku + úrok z prodlení, ale tak aby ukončil exekuci, abych nemusel platit dvojnásobek dluhu jako odměnu exekutorovi? A pokud by toto nešlo, dalo by se domluvit v rámci všech exekucí, aby všechny spadly pod jednoho exekutora, kterému bych tedy odměnu a náklady zaplatil?
Insolvenci na sebe vyhlásit nechci.
Předem děkuji za info.
 
Dobrý den,
pokud uhradíte jistinu a úroky z prodlení, exekuce se v této části zastaví. Soudní exekutor však bude dále vymáhat náklady exekuce. I pokud se domluvíte s oprávněným na zastavení exekuce, jedna ze stran bude povinna náklady exekuce uhradit, a je nasnadě, že oprávněný s tímto rozhodně souhlasit nebude.
Ohledně sloučení exekucí toto možné je, avšak pouze při shodnosti oprávněného. Spojování řízení, která jsou vedena v rámci jednoho exekutorského úřadu, je automatické (není tedy možné, aby totožná oprávněná vedl proti dlužníkovi více exekucí u stejného exekučního úřadu). Jsou-li exekuce téhož oprávněného (nebo jeho právního nástupce) proti témuž dlužníkovi vedeny u více exekutorů, exekuční (okresní) soud tato řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede.
Pokud je proti Vám vedeno několik exekucí, ale oprávnění jsou různí, spojení všech exekucí do jedné není možné. Samotné spojování exekucí je upraveno v ust. § 38 exekučního řádu.