Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.836.137

Nepřepsání auta na sebe a exekuce na původního majitele - co teď?

Odesláno: 
Otevřeno 333 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Dne 30.12.2016 jsem uzavřel kupní smlouvu na automobil škoda Fabia za 65.000 Kč. Byl jsem povinen automobil přepsat na sebe v závislosti na plnou moc na dobu neurčitou od původní majitelky, neučinil jsem tak z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.
Dne 15.12. 2017 jsem automobil prodal za 50.000 s tím, aby si pán auto psané ještě na původní majitelku přepsal na základě plné moci odemne a původní plné moci vedené na majitelku.
Zjistilo se, že na paní je ovšem vedena exekuce a tím pádem i na auto.
Jak mohu nyní situaci řešit, hrozí mi trestní stíhání? Jsem povinen vypalatit kupci peníze zpět a realizovat tak ztrátu?
Děkuji za případnou odpověď.
 
Dobrý den, ve věci je rozhodné, kdy byla uzavřena kupní smlouva mezi Vámi a původní majitelkou. Pokud by to bylo před zahájením exekučního řízení, stal jste se bez dalšího vlastníkem vozidla a mohl jste s ním dále nakládat, byť jste nesplnili povinnost jeho přepisu. Vaše vlastnictví vozu pak musíte prokázat v exekučním řízení, a to nejlépe návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, kde doložíte kupní smlouvu s původní majitelkou. Poté, co dosáhnete vyjmutí automobilu ze soupisu majetku povinné, neměl by být jeho převod na další osobu již problém. Pokud však bylo vlastnictví automobilu na Vás převedeno až v době po zahájení exekučního řízení, bylo na povinnou již uvaleno tzv. generální inhibitorium, které znamená, že nesmí převádět majetek na třetí osoby; takové jednání je pak neplatné, dovolá-li se neplatnosti exekutor nebo oprávněný, což exekutor zřejmě již učinil vydáním exekučního příkazu. Pokud jste tedy automobil koupil v době, kdy jej povinná nesměla převádět, a exekutor se dovolal neplatnosti takového převodu, je jednání povinné od počátku neplatné, tj. automobil patří stále povinné, který má naopak povinnost Vám vrátit kupní cenu, což je však v okamžiku vedení exekuce na její majetek málo pravděpodobné a zřejmě byste musel podat na povinnou žalobu na plnění. Naopak z Vaší strany by zůstávala povinnost vrátit kupní cenu další osobě, která se z podstaty věci nikdy nestala vlastníkem automobilu. Vaše jednání by mohlo být kvalifikováno jako trestné zřejmě v případě, že by naplňovalo znaky úmyslného trestného činu podvodu.