Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.320.374

Odpovědnost exekutora za zničené dveře dlužníka - náhrada škody (odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím, nesprávným úředním postupem)

Odesláno: 
Otevřeno 1565 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chci se zeptat, dneska (16.03.2018) mě navštívil exekutor z Přerova, bohužel jsem nebyl doma ale v práci, a tak si udělal cestu sám. Zničil dveře, které budu muset na své náklady nechát vyměnit, zničil bezpečnostní štít který také budu muset majiteli bytů zaplatit - lze po exekutorovi požadovat náhradu škody? Ale co mě zajímá víc je to že na dveřích mi nechal oznámení kde je napsáno že že nebyl zjištěn žádný movitý majetek a soupis nebyl proveden, ale v schránce jsem měl od exekutora obálku se soupisem movitých věcí. K mému překvapení mi ocenil sedací soupravu na 12 022 222 Kč. A samozřejmě vše olepil. Je takový postup správný a co s 12 milionovou sedací soupravou?
Děkuji KM
 
Dobrý den, náhradu újmy lze vymáhat přímo na exekutorovi (ust. § 32 zák. č. 120/01 Sb. , exekučního řádu) nebo na Ministerstvu spravedlnosti (ust. § 4 zák. č. 82/1998 Sb. , o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem), vždy je nutno prokázat újmu a kdo ji způsobil. K Vašemu dalšímu dotazu: doporučuji Vám si nejprve zkontrolovat, zda se nejedná o dvě exekuční řízení, pokud exekutor (či jeho zaměstnanec) vstoupil do Vámi obývaného bytu a provedl soupis movitých věcí, jak uvádíte, vylučuje to, aby ve stejném řízení exekutor (zaměstnance) uvedl, že se na dotčeném místě movité věci nenacházejí. Pokud skutečně jde o jediné řízení, doporučovala bych Vám obrátit se se stížností na Exekutorskou komoru ČR nebo dohledový orgán, kterým je Ministerstvo spravedlnosti, kteří prošetřují zákonnost postupu exekutorů (jejich zaměstnanců) ; ohledně chybně ohodnocené sedací soupravy je možné, že to je chyba v psaní a doporučuji tak žádat exekutora o vydání opravného usnesení, kterým by uvedená chyba byla zhojena. Pokud by nebyl součinný, lze si na protiprávní postup exekutora stěžovat, jak uvedeno výše.