Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.833.761

Jak se dozvědět důvod exekuce účtu - údajný dlužník nikde nic nedluží

Odesláno: 
Otevřeno 299 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám na účtu již 14dní exekučně blokovanou částku. Žádného dluhu si nejsem vědom.
Kde, kdy a jak se dovím o co vůbec jde.
Exekutorovi se dovolat nemohu a na emaily jsem nedostal žádnou odpověď.
Čekal jsem že mi alespoň přijde něco písemně ale stále nic.
 
Dobrý den, zajišťovací fáze exekučního řízení spočívající ve vydávání exekučních příkazů předchází zasílání dokumentů povinnému, takže příslušnou korespondenci od exekutora ještě dostanete. Pokud exekutor nereaguje na Vaši snahu zjistit, o jakou exekuci se jedná, můžete se informovat u příslušného okresního (obvodního) soudu s místní příslušností dle jeho trvalého bydliště, zda proti Vám vede nějaké exekuční řízení a na základě jakého exekučního titulu, neboť tento soud jako exekuční soud vždy musí na návrh oprávněného pověřit vedením exekuce konkrétního exekutora, tudíž ve věci vede příslušné exekuční řízení. Dále můžete nahlédnout do Centrální evidenci exekucí, což je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky na http://www.ceecr.cz. Nahlížení do seznamu je za poplatek, a to 60, - Kč za každé poskytnutí elektronického údaje z evidence. Je třeba však upozornit, že do evidence jsou zapisovány údaje až po určitých úkonech exekutora a není proto vždy zcela aktuální.