Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.019

Jak požádat exekutora o vrácení řidičského průkazu kvůli nové práci, zaměstnání s podmínkou řízení auta, automobilu, vozidla?

Odesláno: 
Otevřeno 564 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
od října 2017 jsem v insolvenci. Před insolvencí mi byl exekučně zadržen řidičský průkaz. Splácím dluh na výživném a hradím vše v řádných splátkách.
Dostal jsem nabídku na zaměstnání kde muzu hradit více peněz mesíčně na celý dluh. Podmínkou je řidičský průkaz.
Mohu nějakym způsobem řidičský průkaz získat? Je v mém vlastním zájmu platit co nejvíce.
Myslím, že není důvod blokovat řp, pokud chci a mám možnost vydělat peněz více a tím také z většího dílu uhradit nejen dlužné výživné, ale i všechny mé závazky vůči všem věřitelům. Můžete mi prosím v tomto pomoci? Děkuji za odpověd.
 
Dobrý den,
k příslušnému soudnímu exekutorovi podejte návrh na částečné zastavení exekuce pro tzv. jiný důvod k zastavení exekuce ve smyslu ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, a to v části týkající se exekuce pozastavením řidičského oprávnění. Pokud by soudní exekutor takovému návrhu nevyhověl a exekuci v této části nezastavil (tj. řidičský průkaz nevrátil), podejte proti usnesení soudního exekutora odvolání.
V totožné věci již rozhodoval jako odvolací soud např. Krajský soud v Hradci Králové, který rozsudkem č. j. 20Co 319/2015-39 ze dne 14.10.2015, který rozhodl, že dlužníkovi v oddlužení má být řidičský průkaz soudním exekutem „vrácen“.