Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.281.548

Rozhodce určil lichvářský úrok dluhu 0,5% denně + 8,5% ročně - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 366 x
1 odpověď
 
02.2014 podepsána úvěrová smlouva, zaplacena jen část, zbytek cca 18.000 Kč zesplatněn.
03/2016 pod psychyckým nátlakem podepsána dohoda o uznání dluhu 118.000 Kč. Dále předáno firmě Rukotimo s r. o. ta předala rozhodci který rozhodl o navýšení duhu o 0,5% denně a 8,5% ročně z částky 118.000 Kč. Podán odpor avšak jen emailem. Odezva žádná. Teď čelím exekuci, chci se bránit nevím jak. Lze napadnout rozhodčí nález když už je to v tomhle stadiu?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, pokud je exekučním titulem rozhodnutí rozhodce provedené na základě tzv. rozhodčí doložky v úvěrové smlouvě, můžete podat návrh na zastavení exekuce z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky, resp. nedostatku pravomoci rozhodovacího orgánu (rozhodce) a za určitých okolností uspět. Více viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2014, sp. zn. 21 Cdo 174/2014.