Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.769.030

Přihlášení trvalého bydliště na adresu kde probíhá exekuce nemovitosti - je ohrožen majetek nedlužící bydlící osoby?

Odesláno: 
Otevřeno 246 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Prodávám byt, ve kterém žiji s mladším synem - 21let a stěhuji se asi 370 km daleko. Starší syn - 24 let, pronajímal byt ve shodném městě, kde prodávám svůj byt. Na tomto bytě vznikly dluhy (neplatící nájemníci + blbost staršího syna), díky kterým se byt dostal do exekuce. Snažíme se tuto otázku dluhů nějak vyřešit. Zatím neznám odpověď jak se vše bude vyvíjet dál. Nicméně jsem si neuvědomila, že bude asi nějaký problém, když mladšího syna do tohoto bytu přihlásím k trvalému bydlišti. (Byt je psaný na staršího syna, ale záměr byl takový, že byt patří z poloviny i mladšímu synoví -to však není nikde právně ošetřeno).
Chtěla jsem jen, aby mladší syn měl po mém odstěhování střechu nad hlavou a trvalé bydliště. Vůbec jsem si přitom neuvědomila, že teď je možné, že dluhy staršího syna se mohou nějak podepsat i na mladším synovi, který je neudělal a jen se přihlásil na stejnou adresu. (Nevím ani jak moc je starší syn zadlužen v jiných sférách. Mám pocit, že dluží i na zdravotním a sociálním pojištění a také možná jinde). Co máme udělat, aby se toto zadlužení nedotklo mladšího syna? Starší syn v tomto bytě nebydlí. Jen tam má trvalé bydliště. Mladší syn se tam má odstěhovat v průběhu 14 dnů, ale trvalé bydliště už tam má hlášené od 19.2.. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, v případě Vámi uvedené situace může Váš mladší syn přijít do kontaktu s exekutorem v důsledku toho, že Váš straší syn má v dotčeném bytě nahlášeno trvalé bydliště. Exekutor z toho bude vycházet a bude mít za to, že Váš starší syn má nebo může mít v bytě uloženy své věci, které může postihnout v rámci vedené exekuce prodejem movitých věcí. Váš mladší syn tak by měl mít u sebe doklady o nabytí svých věcí, které bude mít v předmětném bytě, a své vlastnictví exekutorovi prokázat. Je však nutno podotknout, že exekutor zpravidla na místě vlastnictví věcí nezjišťuje (nemusí), věci zajistí a třetí osoba pak musí podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, v němž doloží vlastnictví svých věcí. Jinak pokud Váš starší syn nemá dostatek jiných prostředků na uhrazení svých dluhů, je pravděpodobné, že bude provedena exekuce prodejem dotčeného bytu, a Váš mladší syn se bude muset vystěhovat. Dotčený byt však můžete vydražit Vy nebo někdo jiný z Vaší rodiny, čímž zajistíte, že byt zůstane ve Vaší dispozici (Vašeho mladšího syna).