Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.017

Execuce na účet i přes řádné splácení dluhu splátkovým kalendářem - oprávněnost exekuce účtu

Odesláno: 
Otevřeno 391 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
má máma má dluh u vzp, který byl předán nějaké exekutorské společnosti. S nimi se domluvila na splátkovém kalendáři. Dluh už přes rok řádně splácí. A teď z ničeho nic ji byla provedena execuce na účet na vyšší částku než kterou zbývá uhradit. Exekuční společnost to odůvodnila tak, že na to má právo a že se zvýšily poplatky.
Skutečně můžou jen tak dát účet do exekuce když je dluh řádně splácen?
Děkuji
 
Dobrý den, doporučovala bych Vám nejprve si vyjasnit, zda Vaše maminka splácí svůj dluh u VZP prostřednictvím nějaké soukromé osoby (inkasní společnost), apod. , nebo zda je proti ní vedena exekuce na základě exekučního návrhu oprávněného – VZP u exekutora jako vykonavatele veřejné moci. V prvním případě nemůže být vedena exekuce žádným způsobem, dlužník může dobrovolně hradit splátkový kalendář, ale soukromé osoby nemají možnost postihovat účet dlužníka, jeho mzdu, apod. V případě vedení exekuce může exekutor vymáhat pohledávku způsoby uvedenými v zák. č. 120/01 Sb. , exekučního řádu, např. postižením účtu povinného či jeho mzdy, a to jedním i více způsoby současně; uzavření splátkového kalendáře pak na vedení exekuce jinými způsoby nemá žádný vliv, jde pouze o dobrou vůli exekutora. Je také možné, že Vaše maminka splácí dobrovolně inkasní společnosti jeden dluh a zároveň, např. pro jiný dluh u VZP, je proti ní již vedena exekuce. Vaše maminka by co nejdříve měla kontaktovat osoby, které peníze vymáhají, a zjistit okolnosti vymáhání jejího dluhu.