Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.250.345

Vliv příjmu z podnikání OSVČ na insolvenci, uplatnění vedlejších výdajů, daňové přiznání

Odesláno: 
Otevřeno 778 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
přítel je v insolvenci od 2011. Několik let byl OSVČ na plný úvazek, daňové přehledy správci odevzdával, ale ten po něm nikdy žádné peníze nechtěl. Je to vůbec možné?
Od 2016 je přítel zaměstnaný a živnost má jen jako vedlejší pracovní poměr. Od té doby mu jdou srážky ze mzdy. Při předání přehledu za 2016 uplatnil výdaje procentem z příjmů. Jeho správce to pouze okomentoval, že mu výši jeho nákladů moc nevěří. Peníze ze zisku po něm ovšem znovu nechtěl, což se mi zdá divné.
Správce by přeci měl vypočítat ze zisku částku, kterou musí můj přítel zaplatit (nebo chtít snad i veškerý zisk) na příslušný účet správce. Šlo by o stejný účet, na který jdou srážky ze mzdy nebo na jiný? Měl by přítel odevzdat veškerý zisk nebo zisk po odečtení výdajů (čistý zisk)? Může vůbec v insolvenci uplatňovat výdaje procentem nebo musí vést daňovou evidenci? Pokud je jeho povinností odevzdat veškeré příjmy bez ohledu na výdaje, tak by to přeci muselo být jedno.
Připravuji mu daňové přiznání za rok 2017 a rádi bysme to měli všechno v pořádku.
Děkuji moc za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud správce nikdy po příteli žádné doplacení nepožadoval, jedná se o chybu správce, nikoliv přítelovu.
Ohledně provádění srážek z příjmu OSVČ je potíž v absolutní nejednotnosti rozhodovací praxe soudů a i jednotlivých soudců téhož soudu, kteří ust. § 318 o. s. ř. o tom, že insolvenční srážky činí 3/5 hrubého příjmu podnikatele (tj. objemu vystavených faktur) vykládají různě. Ohledně provádění srážek z příjmu OSVČ odkazuji na podrobný článek zveřejněný na webu epravo: https://www.epravo.cz/top/clanky/srazky-z-prijmu-podnikatelu-v-oddluzeni-co-soudce-to-nazor-106523.html.
Pokud však příteli z hlavního pracovního poměru plyne takový příjem, že mu zůstane maximální možná nezabavitelná částka, je dle mého názoru povinen celý čistý příjem odevzdat správci jako mimořádný příjem k rozdělení mezi nezajištěné věřitele.
 
Dobrý den. Především děkuji moc za odpověď. Za celé 2 roky, co je přítel zaměstnán, mu ze mzdy nezabavitelné minimum nezbylo. Jeho příjem se pohybuje v částce 6500, - - 7500, -Kč. Navíc od května 2016 do června 2017 platil sám bývalé přítelkyni výživné určené soudem a to 1800, -Kč/měs. Správci předal výpisy z účtu a ten mu řekl, že mu zplacené výživné vrátí. Správce výživné neposílal. Vlastně máme podezření, že dosud neposal nic nikomu. Přítel má přednostní pohledávky, ale když si na úřadech zjišťoval, jestli a kolik má za dobu jeho srážek ze mzdy na dluzích zaplaceno, tak zjistil, že nic.
Je to tak, že dokud ještě vlastní nějaký majetek, který nebyl dosud prodán, tak jsou jeho srážky uloženy na účtě a vyplatí se až najednou?
Jsou tyto srážky uloženy nebo je měl správce již dávno vyplatit? Může přítel zažádat o výplatu výživného, které zaplatil nemusel? (Popř. zda tato částka může být odečtena právě z jeho příjmů za vedlejší činnost.)
Lze z jeho příjmů z vedlejšího poměru odečíst částku, která by odpovídala rozdílu do nezabavitelného minima? (např. leden 2017 vyplaceno 6500, -Kč, nezabavitelné minimum 9232, -Kč. 9232-6500=2732 (částka pro odečtení).
Vím, otázek je hodně. Jsme vám ale vděčni za každou zodpovězenou. Děkujeme.
 
Dobrý den,
ohledně rozeslání plateb věřitelům platí odlišné režimy pro konkurs a pro oddlužení.
Z Vašich předchozích dotazů vyplývá, že úpadek Vašeho přítele je řešen konkursem. V tomto případě insolvenční správce veškeré příchozí platby ponechává na bankovním účtu majetkové podstaty až do doby, kdy insolvenční soud schválí rozvrhové usnesení (po schválení konečné zprávy), ve kterém je stanoveno uspokojení věřitelů (tj. kolik financí jakému věřiteli náleží).
Ohledně výživného platí, že výživné je hrazeno prostřednictvím insolvenčního správce. Pokud tedy výživné ve Vámi uvedené době hradil přítel sám, požádejte správce o vrácení této částky.
Pakliže je přítelem úpadek řešen konkursem platí, že všechny jeho příjmy jsou postižitelné a přítel by měl žádat o přiznání částky nutné k obživě dle ust. § 282 insolvenčního zákona; většinově se však tento postup již nepoužívá, a dlužníkovi se nechává nezabavitelné minimum, které by mohlo být počítáno Vámi nastíněným postupem.
S dotazy ohledně stavu insolvenčního řízení se můžete obrátit buď na insolvenčního správce a pakliže ten nereaguje, můžete vznést dotaz též insolvenčnímu soudu. Pokud soud zjistí jakákoliv pochybení v práci správce, vyžádá si od něj zprávu a může mu nařídit, aby učinil věci, které měl a neučinil.