Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.135.560

Poplatek za zahájení exekučního řízení - platí ho věřitel nebo dlužník?

Odesláno: 
Otevřeno 327 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, nebo spíš bych potřebovala poradit ohledně následující věci:
jsem poškozená v případu, kdy mi dlužník dluží přes 5 tisíc korun a dalších poškozených je cca 70.
Jsem s některými v kontaktu a dlužník zkrátka své dluhy nesplácí ani po soudním nařízení (dostal tříletou podmínku) - splacení dluhů do 04/2020), mám tedy v rukou exekuční titul a dle soudu mohu zahájit vůči dlužníkovi exekuční řízení.

Informovala jsem se o dané věci na internetu (jak zahájit exekuční řízení apod.), ale zajímalo by mě, zda budu platit nějaké náklady na zahájení tohoto exekučního řízení, případně za další věci/činnosti? Na internetu jsem našla, že něco platí jakoby dlužník, ale chtěla bych konkrétní odpověď od Vás. Tímto děkuji za čas a ochotu. Pěkný den.
 
Dobrý den, exekuční návrh se podává bezplatně, avšak exekutor může požadovat z Vaší strany uhradit zálohu na náklady exekuce (nejde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte). Spotřebovaná záloha či její část je Váš náklad, který bude následně vymáhán na povinném a bude Vám vrácen. Obecně platí, že veškeré úhrady v exekuci nese povinný, tj. hradí Vaši pohledávku s příslušenstvím, Vaše náklady v exekuci a náklady exekutora. Avšak v případě, že nebude nic vymoženo z důvodu nemajetnosti povinného, je pravděpodobné, že Vám ze složené zálohy bude nevratně odečtena částka na paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutora, k čemuž je exekutor oprávněn.