Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.826.774

Vymáhání nákladů mimosoudního vymáhání dluhu věřitelem po dlužníkovi

Odesláno: 
Otevřeno 382 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2013 jsem pracovala u jedné společnosti na živnostenský list jako finanční poradce. Po odchodu mi vznikl dluh vůči společnosti z důvodu zrušených pojistných smluv.
12/2017 se mi ozvala společnost EOS KSI s tím, že vymáhá tento dluh jménem mého bývalého zaměstnavatele. Se společností EOS KSI jsem se snažila jednat, po prokázání oprávněnosti tohoto dluhu jsem dluh akceptovala. To už byl leden 2018. V té době jsem neměla dostatek financí na úplnou úhradu dluhu, proto jsem uhradila alespoň část, s tím že jsem stále ochotna svůj dluh uhradit v plné výši, ale žádám o splátkový kalendář. Společnost EOS KSI mi nevyhověla a stále trvala na okamžitou úplnou úhradu. Začátkem února 2018 se mi podařilo dluh plně uhradit. Společnost EOS KSI si ale mezitím naúčtovala náklady mimosoudního vymáhání (konec 1/2018), na jejichž uhrazení úpěnlivě trvá.
Má na ně nárok?
 
Dobrý den, v tomto případě se jedná se o nárok věřitele spojený s vymáháním pohledávky, avšak společnost EOS KSI by si je musela tzv. „vyžalovat“. V soudním řízení jsou však přiznány nároky věřitele na vymáhání pohledávky jen pokud je zastupován advokátem, a to dle advokátního tarifu. Za daných okolností dle mého názoru společnosti EOS KSI, není-li advokátem, nárokovat náklady za vymáhání pohledávky soudní cestou nemůže, tj. vymahatelný nárok nemá.