Počet stránek ve webu: 40.354

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.249.117

Insolvence majitele pozemku a odkoupení osobou blízkou (rodičem, rodiči) - postup jak na to, kdo platí odhad?

Odesláno: 
Otevřeno 656 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
přítel je v insolvenci. Je vlastníkem 1/2 pozemku v zahrádkářské kolonii. Druhou polovinu vlastní jeho bratr. Přítel zažádal správce o odhad ceny pozemku, aby správce mohl jeho díl prodat. Odhad byl vyčíslen cca na 90.000 Kč. Matka přítele projevila o odkoupení jeho podílu zájem. O tom přítel správce informoval. Pozemek je jinak v postatě neprodejný. Správce zajistil odhadce, ale od té doby se nic neděje.
Bojím se, že odhad nebude brzy platný a bude se muset udělat nový. Odhad, pokud se nepletu, si správce přičte ke svým výdajům vynaložených na oddlužení přítele a ten mu ho bude muset zaplatit. Nebo je to jinak? Zaplatila by matka 1/2, tedy 45000Kč podle odhadu? Má matka správce kontaktovat nebo to musí projít přes dražbu? Pokud ano, proč už dražba neproběhla? Stejně tak nerozumím tomu, proč už správce dávno v dražbě či jiným způsobem neprodal za tak dlouhou dobu (přítel je v insolvenci od r. 2011) i ostaní zaevidovaný majetek (např. káru za auto). Je na to nějaká lhůta? Kdo zaplatí případný nový odhad pozemku?
Děkuji.
 
Dobrý den,
pokud není v insolvenčním řízení majetek prodáván formou dražby, není potřeba znalecké posudky aktualizovat.
V tomto případě doporučuji, aby matka přítele zaslala insolvenčnímu správci písemně cenovou nabídku k odkupu podílu na nemovitosti, přičemž od 01.01.2018 má zároveň k tomuto podílu jako spoluvlastník předkupní právo.
Jelikož se jedná o osobu blízkou, bude matka přítele muset podat insolvenčnímu soudu žádost o výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou dlužníkovi blízkou dle ust. § 295 insolvenčního zákona, přičemž tuto žádost může podat jedině osoba, které se žádost týká – tj. matka. Soud usnesením rozhodne o povolení, aby matka majetek nabyla.