Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.765.872

Insolvence a podání přehledu OSVČ insolvenčním správcem - informace

Odesláno: 
Otevřeno 298 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
přítel je od 2011 v insolvenci.
Od 2016 je zaměstnán a zároveň má vedlejší činnost jako OSVČ.
Kdo podává daňové přiznání, přehled pro ZP a pro OSSZ? Co dělat, když mu srávce tato prohlášení nepodává? Stalo se to už v r. 2014, kdy měl přítel živnost jako hlavní pracovní poměr. Tvrdí mu, že přehled nemá. Dával mu ho osobně a bohužel si nenechal ani kopii, ani potvrzení o převzetí přehledu správcem.
Přehledy nebyly úřadům dodány a výpočty tak byly vyměřeny z přepokládané výše příjmu. Tuto skutečnost jsme zjistili na stránkách justice.
V 2017 si přítel daňové přiznání i přehledy pro ZP a OSSZ podal sám, zaplatil i vypočtenou daň, ale když se chtěl na úřadech ujistit, že za tento rok nikomu nic nedluží, bylo mu řečeno, že to musí podávat jeho správce.
Kde jsou tedy peníze ze zaplacené daně? Jak donutit správce, aby přehledy dodal či potvrdil na příslušných úřadech? Za minulý rok vychází příteli přeplatek na dani. O vrácení přeplatku samozřejmě nežádá, protože je na FÚ dlužníkem. Bude mu tato částka odečtena automaticky z dluhu nebo o to musí požádat on sám nebo opět jeho správce? Co se stane, když správce přehledy opět nedodá? Děkuji
 
Dobrý den,
pokud je na majetek dlužníka prohlášen konkurs, přechází dispoziční oprávnění na osobu insolvenčního správce, který je oprávněn podávat daňová přiznání a přehledy.
Dlužník by správně měl insolvenčnímu správci zaslat veškeré podklady ke zpracování daňového přiznání tak, aby jej byl správce schopen podat, anebo obvyklejší bývá, že dlužník zašle správci již zpracované daňové přiznání spolu se všemi podklady a přílohami, aby jej správce podal.
Pokud podá daňové přiznání sám dlužník, finanční úřad písemně o tomto informuje insolvenčního správce a vyzve jej k opravě podaného daňového přiznání (chyba v osobě oprávněné k podpisu).
V případě Vašeho přítele tak do budoucna doporučuji správci vždy zaslat zpracované přiznání spolu s přílohami, ke kterému připojte písemnou výzvu k podání tohoto přiznání příslušnému finančnímu úřadu.