Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.449.999

Exekuce po konkurzu majetku - nová exekuce na stejnou částku dluhu, jak to?

Odesláno: 
Otevřeno 1456 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2005 jsem obdržel exekuci, následně proběhl konkurz, z kterého byla část exekuce zaplacena. Konkurz byl ukončen 2010.
Dnes (01.03.2018) po 8 letech jsem tu samou exekuci održel znova, není v ní vubec zohledněna částka z konkurzu, je stále z roku 2005, pouze se změnilo jméno exekutora.
Chci vás jen tímto požádat o radu, zda je to možné a běžné, že vás exekutor kontaktuje až 8 let po skončení konkurzu?
Bohužel jsem žil v domění, že konkurzem je vše vyřešeno. Nechci se vyhybat dluhu, jen mě zaráží ta 8letá doba mlčení ze strany exekutora. Mohu se nějak bránit?
Děkuji za odpověd.
 
Dobrý den, po zrušení konkurzu dle ust. § 312 odst. 4 věta první zák. č. 182/2006 Sb. , insolvenčního zákona platí, že „Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zrušení konkursu podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zrušení konkursu“. Z uvedeného plyne, že exekuce pro nevymoženou část pohledávky po skončení konkurzu je možná, pokud podá oprávněný nový exekuční návrh, a to do 10 let od zrušení konkursu. V nové exekuci však musí bát zohledněna splacená část pohledávky. Doporučuji Vám kontaktovat exekutora a výši neuhrazené pohledávky si s ním vyjasnit, případně podat návrh na částečné zastavení exekuce pro splacenou část pohledávky.