Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.760.348

Odkoupení podílu nemovitosti od spolumajitele v exekuci - postup (spoluvlastník je nezvěstný, nedohledatelný)

Odesláno: 
Otevřeno 433 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
uvažujeme o koupi domu, kde jsou 3 vlastníci. Se dvěma jsme již komunikovali a ti chtějí svůj podíl prodat, tj 4/6 domu. Zbylé 2/6 patří osobě, o které se dlouhou dobu nic neví a už asi 8 let (2010-2018) po ní pátrá policie.
Na tento podíl je uvalená exekuce (v současné době odročená). Tento podíl bychom rádi odkoupili v rámci dražby. Je to možné? Pokud má dotyčná osoba dítě/děti/manželku nemůžou si tento podíl poté nárokovat?
Je něco, na co si dát v tomto případě pozor?
Mockrát děkuji za zodpovězený dotaz
 
Dobrý den, prodej v dražbě je poměrně obvyklý způsob zpeněžení dlužníkova majetku v exekuci a je veden striktně dle zákona (občanský soudní řád). Udělením příklepu (předražku) dojde k přechodu vlastnického práva, a po nabytí právní moci dotčeného rozhodnutí a doplacení nejvyššího podání se vydražitel bez dalšího stává vlastníkem vydražené nemovitosti (podílu na ní) ; nároky jiných osob jsou následně irelevantní. Problém může nastat, pokud se povinný dostane do insolvence, avšak to zřejmě není tento případ. Výmaz zástavních práv, exekučních příkazů a poznámek o vedených exekucích na vydražené nemovitosti pak může trvat určitou dobu, i několik měsíců, je třeba s tím počítat.