Počet stránek ve webu: 40.337

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.245.844

Exekuce za nezaplacenou pokutu 2008 - promlčení dluhu, možnost snížení částky nebo odpuštění

Odesláno: 
Otevřeno 503 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dnes (21.02.2018) mi přišla domu exekuce 17.000 Kč za neuhrazenou pokutu 300 Kč v roce 2008, je nějaká požnost jak exekuci neplatit nebo alespoň nějak snížit vymáhanou částku či odpustit?
Případně existuje nějaká promlčecí lhůta?
Děkuji.
 
Dobrý den, pokud je proti Vám vedeno exekuční řízení, znamená to, že jste již musela obdržet rozhodnutí o povinnosti zaplacení této pokuty a nákladů s tím spojených vydané v tzv. nalézacím řízení a měla jste možnost tento dluh již vyrovnat. Doporučovala bych Vám se spojit s exekutorem, který exekuci vede, a vyjasnit si, proč máte nyní uhradit tak vysokou částku, jak uvádíte. Je však pravděpodobné, že se k pokutě časem přičítaly další náklady za právní zastoupení v řízení před soudem, úroky z prodlení, apod. Ohledně Vašeho dotazu stran neplacení dluhu – pokud jste v exekuci, bude Vám zpeněžován Váš majetek do té výše, do níž je pohledávka vymáhána. Pokud byste měla za to, že je exekuce proti Vám vedena neoprávněně, pak můžete podat návrh na její zastavení, např. z důvodu promlčení dluhu. Je však třeba konstatovat, že oprávnění a jejich právní zástupci si obecnou promlčení lhůtu 3 roky hlídají a k promlčení nedochází; pokud se vede řízení u soudu, původní lhůta se staví, tj. neběží. Pokud již existuje rozhodnutí soudu ohledně povinnosti uhradit dluh, pak je nastupuje nová promlčení lhůta, desetiletá. Ohledně Vašeho dotazu na snížení dluhu, o tom může rozhodnout oprávněný, nikoliv exekutor, tj. začala bych se komunikovat v této věci se subjektem, který pokutu vydal, a pokusila bych se o snížení příslušenství, např. úroků z prodlení, apod. Je však třeba podotknout, že na snížení dluhu není právní nárok a jde o dobrou vůli oprávněného.