Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.243

Záloha na snížené náklady exekuce a doplatek exekutorovi po ukončení exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 385 x
1 odpověď
 
Dobrý den. Exekuční úřad vydal rozhodnutí vykonatelné dne 27.11.2015 exekuční titul na částku 790 Kč + příslušenství za nezaplacenou nejspíše pojistku Kooperativa. Celkem byla částka cca 4900 Kč, která byla začátkem roku 2016 okamžitě uhrazena na jejich účet. Doklad je k dispozici.
12.2.2018 mi napsali, že jejich administrativním pochybením nebyla uvedena záloha na snížené náklady exekuce, což vyčíslili Výzvou ke splnění, ke dni 12.2.2018, pravděpodobnými odměnami, náhradami, DPH na 3000+3500+1,3650-7865Kč, do 30 dní 3932,5 Kč.
Mají na to po dvou letech od skončení exe právo?
Děkuji
 
Dobrý den, dle ust. § 51 písm. c) exekučního řádu „Oprávnění k vedení exekuce exekutorovi zaniká, jestliže pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy, " z čehož plyne, že pokud nebyly náklady exekuce vymoženy, řízení neskončilo a máte povinnost náklady uhradit. Nicméně vzhledem k uváděné výši vymáhané pohledávky se domnívám, že by se v souladu s vyhláškou č. 330/2001 Sb. v platném znění mělo jednat o snížené náklady, ve výši 1.000,- Kč na odměně a 1.750,- Kč na hotových výdajích + DPH, pokud částku uhradíte do 30 dnů od doručení výzvy. Celkovou částku Vám proto doporučuji si s exekutorem vyjasnit, s tím, že vzhledem k délce prodlení s vydáním opravné výzvy lze hovořit již o protiprávním prodlení v činnosti exekutora, na něž si lze úspěšně stěžovat u Exekutorské komory nebo u dohledovému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti, případě k témuž orgánu žádost o náhradu újmy, která Vám vadným postupem exekutora vznikla.