Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.826.808

Půjčka pro osobu blízkou a nesplácení touto osobou - vymáhání právníkem, advokátem ex offo

Odesláno: 
Otevřeno 240 x
1 odpověď
 
Mám plno exekucí a vůbec se v tom nevyznám. Švagr si na mne nabral půjčky na podnikáni i dalších lidí a já blbec to udělal. On mi pak nic nesplácel a já na to neměl a dostal se do dluhové pasti a nemohl pak splácet ani své závazky.
Exekuce byly vedeny asi od 2008 a v insolvenci jsem od 2016.
Když si najmu právníka ex offo na to, aby podal žalobu na bývalého švagra, který s mou rodinou do mne hučeli, abych si vzal na sebe pro ně půjčky na jejich podnikání, ale potom mi pouze 2x zaplatili na splátku a pak už ne a já se pak dostal do dluhové pasti, neb jsem neměl na splátky a skončil v exekuci! Zabavili mi celou výplatu i bankovní účet a Stavební spoření, kde jsem měl kolem 100tisíc naspořeno. Banka mi nedala ani život. minimum!
Bude můj přidělený právník ex offo mít možnost zízkat veškere podklady, jaké exekuce, komu a kdy byly zaplaceny? Ja je nemám má je snad insolvenční soud?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, k Vašemu dotazu stran podkladů, veškeré dokumenty podané v insolvenčním řízení jsou zveřejňovány v insolvenčním rejstříku na internetu (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do) pod spisovou značnou Vašeho řízení. Podklady podané v rámci exekucí lze získat na základě nahlížení do spisu, z něhož si jako účastník řízení můžete pořizovat opisy. Pokud máte za to, že jste nějaké osobě vyhověl ohledně půjček, které jste na sebe bral, aniž by tato osoba tyto půjčky splácela, můžete se bránit v občanskoprávním řízení, v němž Vám soud za určitých okolností může přiznat zastupování advokátem bezplatně či za sníženou odměnu, nebo můžete podat trestní oznámení, máte-li za to, že konání dotčené osoby vykazuje znaky trestného činu (např. podvodu) ; v takovém případě by bylo zahájeno a vedeno trestní řízení, do něhož byste se následně mohl rovněž přihlásit jako osoba poškozená a to i prostřednictvím právního zástupce z řad advokátů.