Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.056

Exekutor naúčtoval úroky z dluhu za celou dobu insolvence - je to v pořádku?

Odesláno: 
Otevřeno 425 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Byl jsem jako podnikatel v insolvenci a po jejím skončení mi exekutor naúčtoval úroky i za dobu insolvence. A nechce o tom semnou komunikovat. Jak mám postupovat.
Předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

pokud byl Váš úpadek řešen oddlužením, zašlete soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce a zároveň mu předložte rozhodnutí insolvenčního soudu o osvobození od placení zbytku dluhů.
Pokud byl Váš úpadek řešen konkursem, soudní exekutor postupuje správně. Po zrušení konkursu běží přerušené exekuce dále a soudní exekutor postupuje, jako by žádné insolvenční řízení nebylo (pouze je povinen zohlednit příjmy, které mu byly vyplaceny prostřednictvím insolvenčního správce v průběhu insolvenčního řízení; byly-li nějaké).