Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.034

Napadení ustanovení rozhodčí doložky po ukončené exekuci, vymáhání - lze to nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 272 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ustanovení rozhodčích doložek - jde uplatnit i u zaplacených exekučních řízení (ukončených), tedy zpětně nebo jenom u probíhajících exekučních řízení.
 
Dobrý den, dle aktuálního názoru Nejvyššího soudu exekuci lze vést výhradně na základě způsobilého exekučního titulu a pro případ, že tomu tak není, musí být exekuce zastavena i poté, co pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 3331/2017, ze dne 15. 8. 2017 – případ se týká neplatné rozhodčí doložky, avšak platí obecně). Pokud byla neoprávněně vedená exekuce již ukončena, má poškozený reálnou možnost domáhat se vydání bezdůvodného obohacení (neoprávněně vymožené pohledávky) na oprávněném z této exekuce i na exekutorovi ohledně uhrazených nákladů z takové exekuce.