Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.145.625

Insolvence a pokuta - musí přestupce zaplatit pokutu po skončení insolvence, oddlužení, osobního bankrotu?

Odesláno: 
Otevřeno 1638 x
5 odpovědi
 
Dobrý den,
Manžel doplatil insolvenci ve 100%. Nyní čekáme na usnesení soudu. Mysleli jsme si, že poté, co zažádal, aby mu byly zahlazeny i nepřihlášené pohledávky, tak se to bude týkat VŠECH pohledávek vzniklých před insolvencí, včetně pokut.
Manžel před insolvencí nahlásil i pokutu z magistrátu ve výši 45.000 Kč za řízení v opilosti, avšak ani magistrát, ani exekutor (pokuta byla vymáhána prostřednictvím exekuce) se do insolvence nepřihlásili.
Mysleli jsme si, že po zažádání o zahlazení všech nepřihlášených pohledávek se zahladí i tato. Ale po pročtení cizích usnesení soudu po ukončení insolvence jsme se tam dočetli, že osvobození se netýká peněžitého trestu, který byl dlužníkovi uložen v trestním řízení pro úmyslný trestný čin. Jak to tedy, prosím, je? Znamená pokuta od magistrátu za řízení v opilosti totéž, co popisují zde?

Předem moc děkuji za odpověď. S pozdravem...
 
Dobrý den,

dle ust. § 416 insolvenčního zákona platí, že osvobození se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.

Pokuta byla magistrátem udělena ve správním (přestupkovém) řízení, nikoliv v řízení trestním, tedy toto ustanovení nebude aplikováno a osvobození by se mělo týkat i této pohledávky.
 
Dobrý den,

Bohužel Vás musím obtěžovat ješte jednou.

Zjišťovali jsme si stejný výše uvedený dotaz i u dalších institucí či soudů či právníků a jaké bylo naše překvapení, když každý z nich má na věc zcela odlišný názor. Někdo, že nebude manžel od pokuty osvobozen, jiný zase, že ano. Prosím, co teď máme dělat? Už jsme skutečně zoufalí! Rádi bychom, aby vše bylo v pořádku a my už mohli konečně začít žít dle zákona a práva, ale takhle nám neustále hrozí, že exekuce na pokutu z magistrátu bude i nadále pokračovat a nevíme, jak dál. Na koho se obrátit? Kdo má pravdu? Jak postupovat dále?

Budu velice vděčná za jakékoliv rady či doporučení. Samozřejmě si můžeme najmout i právníka, ale jak říkám, každý na to má jiný názor a všichni si vykládají daný zákon a paragraf s tímto související svým vlastním způsobem. Už tady tak nejde ani o peníze jako spíše o nejistotu, že nevíte, komu věřit, nevíte, jak dál postupovat, a co na Vás může po letech zase "spadnout".

Ještě jednou moc děkuji. S pozdravem...
 
Dobrý den,

můj názor na tuto problematiku jsem Vám již sdělila. Bohužel názory na tuto problematiku se mohou rozcházet a jediným, kdo je schopen určit, zda se osvobození vztahuje i na pokuty za přestupky je soud.
Mému názoru přisvědčuje i názor JUDr. Maršíkové, soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, která zároveň vyučuje, přednáší a zejména zkouší v oboru práva insolvenčního.
 
Dobrý den,

Děkuji moc za odpověď. Dovolte mi, prosím, ještě poslední dotaz:

Nyní jsme zjistili, že manžel byl de facto stíhán za tentýž čin dvakrát souběžně ve stejnou dobu. Soud řešil řízení v opilosti v trestním řízení a trest byl zákaz řízení, a pak ten samý čin řešil v tu dobu Magistrát města a ten uložil tu již zmíněnou pokutu. Je vůbec možné, aby daný čin byl řešen ve dvojím řízení a mění to tedy nějak status dané pokuty a tohoto případu, co se insolvence a našeho prvotního dotazu týká?

Děkuji moc. S pozdravem...
 
Dobrý den,

jednočinný souběh trestného činu a přestupku je vyloučen. Vícečinný souběh však umožňuje vést dvě řízení – jedno správní a jedno trestněprávní.
Zákon o přestupcích stanovil, že správní orgán řízení o přestupku zastaví, jestliže v něm zjistí, že o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení. Pokud tak magistrát rozhodoval poté, co bylo již rozhodnut v trestním řízení, mělo být řízení zastaveno pro překážku věci již rozhodnuté. Na druhou stranu mohl manžel při projednávání přestupku toto magistrátu sdělit.

Bez detailní znalosti odsuzujícího trestního rozsudku a zároveň rozhodnutí o pokutě však nejsem schopna uvést, o jaký případ se jedná.