Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.760.346

Zaplacení exekuce - za jak dlouho se odblokuje účet v bance?

Odesláno: 
Otevřeno 604 x
1 odpověď
 
Na podzim 2017 na mně přítel (resp. na založené s. r. o. , jehož jsem jednatelkou) převedl svou nemovitost. Tu nabyl před manželstvím. Přítel je rozvedený, k převodu také došlo až po rozvodu, nicméně se dostal do problému s platbou výživného a 5 měsíců neplatil bývalé manželce výživné v plné výši.
Za těch 5 měsíců to udělalo na dvě děti asi 9 500 Kč. Ona si najala nějakou agenturu na vymáhání výživného a jakmile se dozvěděla, že převedl tu nemovitost (vklad na katastr prosinec 2017) rozjela to, že to prostřednictvím té agentury předala na exekuci.
Ke konci ledna 2018 se dozvěděl, že má zablokovaný účet, výživné okamžitě s mou pomocí doplatil, v současné době nemá žádný dluh na výživném, zaslal do exekuční firmy žádost o zastavení exekuce s dokladem o zaplacení a od té doby se nic neděje. Když tam volal, nedokázal mu nikdo přesně říct, co se bude dít, byl prý zaslán dopis na oprávněného aby se vyjádřil, jak chce v té věci dále pokračovat.
Příteli byl zablokován i plat, a tento měsíc mu zaměstnavatel poslal jen 2000 Kč. On má samozřejmě další náklady jako bydlení, jídlo, další dluhy (také splácel úvěry na rodinný dům, který stále ještě vlastní s bývalou manželkou, protože nemají majetkové vyrovnání a platil další dluhy, které byly za pořízeny za manželství, ale s nimiž manželka nesouhlasí, protože si je přítel musel vzít v době, kdy již spolu nebydleli, ale stále byli manželé) ...
Je jasné, že nemá z čeho všechny své náklady platit a hrozí, že nezaplatí úvěry ze stavebního spoření a další bankovní úvěry.
Teď se dostanu k jádru věci. Chci se zeptat, pokud by to došlo tak daleko, že nebude moci zaplatit jeho úvěry a dostane se ještě do horší situace a bude mít tím pádem další věřitele, bude to mít vliv na převod této nemovitosti. Myslím tím to, zda by mohl někdo požadovat zneplatnění tohoto převodu, protože převedl svůj majetek? I když v tobě kdy došlo k převodu vše platil (výživné tedy jen ze 3/4) a o nějaké možné exekuci vůbec neměl ponětí, nebo ho ani nenapadlo, že k tomuto vůbec může dojít?

A druhý dotaz mám k samotné exekuci. Můžete poradit, jak se z toho problému rychle dostat, tak aby mu odblokovali plat? Jak jsem psala, vše uhradil, žádný dluh nyní vůči bývalé manželce nyní nemá, přesto se nic neděje, účty i plat stále má zablokovaný. Navíc má na účtě blokaci kolem čtvrt milionu (udělali dvě řízení, každé na jedno dítě s blokací kolem 130 000 Kč) a on neví, zda to jsou poplatky, které on bude muset zaplatit? V exekuční kanceláři mu nejdříve sdělili, že aktuální náklady jsou kolem 6 tis. , Kč, když tam však volal podruhé a mluvil s někým jiným, mluvili už o 150 000 Kč. Je možné, aby se z dluhu 9500 Kč to vyšplhalo na takovou sumu? Podotýkám, že on ani nedostal z exekuční kanceláře žádnou písemnou výzvu k uhrazení dluhu, vše zaplatil jak zjistil, že má zablokovaný účet. Spadají do SJM i dluhy vzniklé za manželství, o kterých jeden z manželů tvrdí, že s nimi nesouhlasí? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, nejprve k Vašemu druhému dotazu: v případě vedení exekuce z důvodu nehrazení výživného je rozhodné pro její skončení, zda byla vedena jen pro dlužné výživné nebo i běžné výživné. V prvním případě je exekuce skončena vymožením celé pohledávky včetně nákladů, ve druhém případě exekuce pokračuje dále, neboť každý měsíc vzniká nárok na další splátku výživného. Toto je třeba si vyjasnit; informace najdete v dokumentech zaslaných exekutorem, zejména z exekučního návrhu; z toho, co uvádíte mám však za to, že jde spíše o exekuci vedenou i na běžné výživné, tj. do budoucna. Sdělený rozdíl ve výši nákladů exekuce zřejmě vychází z faktu, že prvně byla odměna vypočtena z dlužného výživného, v druhém případě i z běžného výživného za pět let (maximální doba pro výpočet běžného výživného a z toho plynoucí odměny; po pěti letech se však stanovuje částka za dalších pět let, atd.). Pokud Váš přítel podal návrh na zastavení exekuce, oprávněný (jeho děti zastupované matkou) se musí k návrhu vyjádřit a následně exekutor či exekuční soud (pokud oprávněný s návrhem nesouhlasí) rozhodne. V případě vedení exekuce i pro běžné výživné mám spíše za to, že oprávněný s návrhem souhlasit nebude a návrh bude zamítnut, neboť běžné výživné se vymáhá do budoucna a není důvod exekuci skončit. V takovém případě nezbývá než s pokusit dohodnout s matkou vyživovaných dětí, že bude platba probíhat řádně každý měsíc a že nepožaduje výživné vymáhat exekučně; získat souhlas v takovém případě je však poměrně problematické. Do doby skončení exekuce bude majetek Vašeho přítele včetně účtu i mzdy postižen. Jinak není zcela jasné, proč (jestli) zaměstnavatel zaslat Vašemu příteli jen 2.000,- Kč, ze zákona má povinný nárok na to, aby mu byla vyplaceno každý měsíc tzv. nezabavitelné minimum, jehož výše je dána různými kritérii, nejméně však 6.225,33 Kč.
Ohledně Vašeho dotazu stran neplatnosti právního jednání Vašeho přítele, kterým převedl vlastnictví nemovitosti na třetí osobu: věřitel se může neplatnosti dotčeného jednání in eventum dovolávat tzv. odpůrčí žalobou, která je však úspěšná pouze za určitých zákonem stanovených okolnostech.
K Vašemu třetímu dotazu, dle ust. § 710 občanského zákoníku „Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“; jak uvedeno, zda dluh spadá do SJM či nikoliv odvisí od toho, zda s nimi manžel souhlasí, a pokud ne, zda jde či nejde o každodenních nebo běžných potřeb rodiny, což není dáno pevnou částkou, spíše se odvíjí od skutečnosti, jak manželé svůj majetek spravují, co je obvyklé a co již nikoliv.