Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.137.526

Dlužník v exekuci prodal auto - vymáhání náhrady škody za auto a provedené opravy vozidla

Odesláno: 
Otevřeno 422 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
11/2017 jsem koupil od zástupce firmy s plnou mocí k provádění úkonům osobní vozidlo. Vozidlo bylo nově po STK a s plnou mocí k přepisu vozidla. To jsem následně udělal.
V lednu 2018 jsem měl s vozidlem nehodu se škodou cca 100.000 Kč. Doplňuji, že jsem vozidlo koupil za částku 130.000 Kč.
7.2.2018 mi přišla výzva od exekutora k okamžitému přistavení vozidla z důvodu, že původní majitel měl uvedené vozidlo v exekučním seznamu z roku 2016 a neměl s ním disponovat.
8.2.2018 jsem se tedy spojil s exekutorem na základě výzvy a chtěl se dohodnout jak mám postupovat, kdy v současné době je vozidlo po dopravní nehodě a nepojízdné a navíc v servisu, kde mám zaplacenou zálohu. Bylo mi řečeno, že mám vozidlo dle výzvy okamžitě přistavit bez ohledu na to v jakém je stavu a na mé náklady. Z jeho pohledu jsem zodpovědný za dluhy firmy, kterou jsem nikdy neznal a neměl s ní nic společného.
Vzhledem k tomu, že jsem koupil auto, které jsem koupit neměl tak mám smůlu a vše teď bude vymáhat na mě. To že mi vzniká škoda za nákup vozidla cca 130 000 Kč ho vůbec nezajímá.
Naopak vyhrožuje pokud auto nepřistavím bude zahájena exekuce vůči mě a celému mému majetku. Je tohle vůbec možné v našem právním státě?
Auto musím vyzvednou ze servisu, kde mi propadne záloha 70 000 Kč. Sehnat odtah a vozidlo nechat odtáhnou do sídla exekučního úřadu. To mě přijde na další 30 000 Kč. Dále ve věci povinného ručení, kdy v současné době musím zaplatit splátku 10.000 Kč. To ze zákona budu už muset asi platit do smrti. To pana exekutora nezajímá. To údajně nemá souvislost s jeho případem. Tak on mi zabaví vozidlo a já z titulu současného vlastníka nesu všechny pohledávku k mé škodě? Navíc na auto jsem si půjčil s úročením 3,50 % na dobu 36 měsíců. I to budu muset platit.
Dále vozidlo bylo v horším technickém stavu, i když STK byla na výbornou. Teď chápu účelově udělané.
Oprava vozidla stála cca 50 000 Kč, včetně výměny náplní a dalších věcí. Svým jednáním mi exekutor jako poškozenému, který s případem nemá nic společného způsobuje škodu ve výši cca 400 000, -Kč. Jak se mohu bránit. Ze strany exekutora opět vyhrůžka o zabavení vozidla mého otce či vybavení domácností rodičů. Může způsobit takovou to škodu exekutor 3 osobě, která s exekucí má společné jen to, že v dobré víře pro svoji potřebu koupila vozidlo. Přepis a všechny lustrace vozidla v registrech v době prodeje proběhly v pořádku. Jak je to tedy možné: Během tohoto psaní jsem měl dalších několik telefonátů od exekutora s vyhrůžkami, pokud tak neučiním jak výše píšu. Co se to děje v České republice. Po posledním telefonu, který byl opět hodně výhružný mi exekutor předal rusky mluvící osobu, která mi vyhrožuje likvidací. Tak pracují exekutoři v České republice? Nikdy jsem žádný problém neměl, všechno poctivě platím a teď tohle. Ze strany soudního exekutora České republiky? Nabývám dojmu, že se jedná o běžnou praxi jak vymoci dluhy na bezmocných.
 
Dobrý den, pro Vaši informaci předně uvádím, že exekutor provádí na základě pověření exekučního soudu exekuci majetku povinného a nikoliv třetí osoby, tudíž není možné, abyste nesl zodpovědnost za dluh někoho jiného v jeho exekučním řízení; současně platí, že exekuci lze zahájit a vést toliko na základě exekučního titulu (např. rozhodnutí soudu o povinnosti uhradit dluh), a exekučního návrhu oprávněného, sám exekutor ex offo exekuci zahájit a provádět nemůže. Pokud Vám exekutor či spíše zaměstnanec exekutorského úřadu vyhrožuje a dále Vás např. nutí dotčený automobil přivézt do exekutorského úřadu (což není Vaše povinnost), jak uvádíte, obraťte se stížností na Exekutorskou komoru nebo dohledový orgán, kterým je Ministerstvo spravedlnosti.
K věci je však nutno současně konstatovat, že v exekučním řízení je na povinného uvaleno tzv. generální inhibitorium, tj. nesmí převádět majetek na třetí osoby; toto jednání je pak neplatné, dovolá-li se neplatnosti exekutor nebo oprávněný, což exekutor učinil vydáním exekučního příkazu. Pokud jste automobil koupil v době, kdy jej povinný nesměl převádět, a exekutor se dovolal neplatnosti takového převodu, je jednání povinného od počátku neplatné, tj. automobil patří stále povinnému, který má naopak povinnost Vám vrátit kupní cenu, což je však v okamžiku vedení exekuce na jeho majetek málo pravděpodobné. Můžete tuto částku na povinném vymáhat a současně žádat náhradu Vaší újmy např. spojenou s dalšími výdaji na vozidlo; není vyloučeno také podání trestního oznámení na povinného-vlastníka vozidla, neboť se z jeho strany mohlo jednat in eventum o podvodné jednání. Doporučovala bych Vám potom obrátit se s Vašimi nároky na některého pravníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).