Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.836.193

Dluhy z podnikání manželky a exekuce na nemovitost ve vlastnictví manžela - může se to stát?

Odesláno: 
Otevřeno 227 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Za svobodna jsem postavil a zkolaudoval dům a jsem zapsán jako jediný vlastník. Nyní v manželství manželka udělala ve svém podnikání bez mého vědomí velké dluhy.
Bude dům součástí exekuce.
 
Dobrý den, bez bližší znalosti Vašeho případu Vám mohu obecně sdělit, že ohledně postižení Vašeho výlučného majetku bude záležet na charakteru dluhu Vaší manželky. Dle ust. § 710 občanského zákoníku „Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“. Pokud by dluhy manželky spadaly do některé z uvedených kategorií, což by bylo nutno následně prokázat, věřitel by se mohl uspokojit ze společného jmění Vás a Vaší manželky a z výlučného jmění Vaší manželky. Pokud by dluh manželky spadal do společného jmění Vás a Vaší manželky, pak by se věřitel navíc mohl uspokojit i z Vašeho výlučného majetku. Nicméně vzhledem k současnému znění ust. § 42 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb. , exekučního řádu „Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu“, by měl být v současnosti z Vašeho výlučného majetku postižen pouze Váš účet a nikoliv Váš další výlučný majetek, kterým je nemovitost, již jste nabyl před vstupem do manželství.