Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.756.767

Žádost o insolvenci - práce na DPP s nízkým příjmem

Odesláno: 
Otevřeno 402 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
syn má dluhy ve výši kolem 600.000,- Kč. Oženil se a jeho manželce zablokovali účet (i když všechny dluhy vznikly před manželstvím). Rád by si požádal o insolvenci, ale má jen dohodu o provedení práce s nízkým příjmem, z něhož by se nemohlo nic strhávat. Proto mne požádal o darovací smlouvu. Nevím, v jaké výši by asi musela být, aby byla reálná šance na schválení insolvence. A pak jestli by nevadilo, že na sebe mám exekuci (i když ji v ještě v tomto měsíci doplatím). A jak by to bylo se zablokovanými účty.
Děkuji.
 
Dobrý den,

postup, kdy soudní exekutor postihl bankovní účet manžela dlužníka je jediná možný postup exekutora vůči manželce (když nemůže postihnout její plat ani majetek). Pokud by však bylo zahájeno insolvenční řízení syna, všechny exekuce se ze zákona přerušují a soudní exekutor není oprávněn exekuci dále provádět (tedy i blokovat bankovní účet manželky).

Ohledně zpracování insolvenčního návrhu od 01.07.2017 platí, že insolvenční návrh již nemůže podat dlužník sám, ale musí být zastoupen – advokátem, notářem, exekutorem, insolvenčním správce anebo ministerstvem akreditovanou osobou.
Seznam advokátů a dalších osob, kteří návrhy na oddlužení zpracovávají naleznete na webu https://vesta.justice.cz.

Pokud má syn dluhy ve výši 600 000, - Kč, aby splnil podmínku uhrazení alespoň 30 % jejich výše a zároveň odměny insolvenčního správce, musel by dar činit měsíčně nejméně 4 200, - Kč (po dobu trvání schváleného oddlužení – tj. 60 měsíců).
 
Děkuji za informaci, a ještě se chci zeptat, zda není na překážku můj záznam v registru dlužníků (byť moje exekuce bude již uhrazená) a jeho práce pouze na dohodu o provedení práce.
 
Dobrý den,

pokud bude exekuce zastavena, resp. usnesení o zastavení exekuce bude pravomocné, soudní exekutor tyto informace ihned odesílá do Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR a ta záznam o vedené exekuci vymaže.

Nadto soud i insolvenční správce by Vaši majetkovou situaci podrobně zkoumali pouze v případě, kdy by měli důvodné podezření, že nebudete schopen dar v zavázané výši hradit.