Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.696

Dluhy manžela a hrozba exekuce dědictví manželky (nemovitosti)

Odesláno: 
Otevřeno 582 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
s manželem a třetí osobou splácíme hypotéku na dům. V katastru nemovitostí ČR je zapsán pouze manžel a třetí osoba, kde mají každý 1/2 vlastnictví. Dům jsme kupovali v manželství. Manžel zatím tuto nemovitost nezařadil do společného jmění manželů.
Teď mi byla darovaná chalupa mojí maminkou a jelikož mi zemřel otec, vlastním i 1/8 bytu, ve kterém bydlí maminka z dědictví.
Manžel si bere další půjčku, se kterou nesouhlasím (ale musela jsem podepsat) i třetí osoba má další půjčku a navíc nepracuje.

Dotazy :
1) Při nesplácení hypotéky nebo půjčky manželem, může exekutor zabavit mojí chalupu, která je psaná jenom na mne a 1/8 bytu z dědictví?

2) Manžel je podnikatel s. r. o. , pokud se mu nebude dařit ve firmě můžeme přijít o majetek? Myslím tím dům, chalupu a 1/8 bytu a byt jeho maminky.

3) Manžel má trvalý pobyt u své maminky. Byt vlastní pouze ona. Před exekucí je jeho maminka chráněna? Aby jí nebyl zabaven majetek v bytě, případně byt?
Děkuji za odpověd
 
Dobrý den, došlo-li ke vzniku dluhů během manželství, je podle nového občanského zákoníku společné bez ohledu na to, kdo dluh do manželství přinesl, a věřitel se může dožadovat jeho uhrazení jak z majetku společného, tak výlučného. Nicméně mluvíme-li o klasickém zákonném režimu, jsou zde výjimky, kdy dluh není ve společném jmění manželů, a to pokud: vznikl bez vědomí druhého z manželů, aniž se jednalo o obstarání každodenních či běžných potřeb rodiny, jde o veřejnoprávní dluh (například dluhy na daních a pokuty) nebo se týká majetku náležejícího výhradně jednomu z manželů a v rozsahu, který přesahuje zisky z tohoto majetku. Z uvedeného plyne, že pokud se ve Vašem případě nejedná o některou z uvedených výjimek, převzali jste s manželem dluhy společně a věřitelé se mohou uspokojovat ze společného i výlučného majetku Vás i Vašeho manžela, kam patří mj. zděděný či darovaný majetek, o němž se zmiňujete. Není rozhodné, že na katastru nemovitostí je zapsaný stav, který neodpovídá skutečnosti, tj. že Vaše společná nemovitost v podílu ½ je vedena pouze na Vašeho manžela. Váš nesouhlas s novým úvěrem, jenž by změnil situaci v rozsahu možného exekvovaného majetku (ve Váš prospěch), budete obtížně uplatňovat, pokud jste smlouvu podepsala, neboť jste tak spoludlužníkem.
K Vašemu druhému dotazu, pokud manžel podniká prostřednictvím s. r. o. , je případným dlužníkem pouze tato společnost a dluh se hradí toliko z jejího majetku.
Ohledně Vašeho třetího dotazu, pokud je vlastníkem bytu osoba, která není osobou povinnou v exekučním řízení, nelze její majetek zpeněžit pro uspokojení pohledávky věřitele povinného. Avšak pokud má povinný trvalé bydliště na adrese této osoby, v takovém případě bude mít exekutor za to, že má povinný své věci na této adrese a může přijít zajistit tyto věci zde. Zabavit, resp. prodat sice pak může pouze věci dlužníka, avšak na místě exekutor nezjišťuje, zda věci zde se nacházející vlastní dlužník či někdo jiný, a tato osoba by se případně musela bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu.