Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.769.700

Koupě bytu z insolvence, insolvenčního řízení a výmaz zástavy z katastru nemovitostí

Odesláno: 
Otevřeno 537 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
rád bych se zeptal a poprosil vás o radu.
S přítelkyní jsme se rozhodli koupit byt z insolvenčního řízení.
Od realitní kanceláře jsem obdržel kupní a předkupní smlouvu.
V této smlouvě jsem našel pár chyb, ale tou největší a nejzávažnější je to, že insolvenční správce žádá s podepsáním smluv celou částku na účet (kupní cenu bytu).
Děsí mě na tom ta věc, že nemáme jistotu toho, že když insolvenční správce obdrží peníze, nebude ho být dál zajímat (nevymaže zástavní práva z katastrálního úřadu).
Proto jsem chtěl využít možnost úschovy peněz v bance na účtě ze kterého se peníze odešlou až po splnění jistých podmínek (výmazu zástav z katastru nemovitostí).
Insolvenční správce mi ale oznámil, že tato (naprosto běžná) možnost není možná a to z insolvenčního důvodu. Že je běžná praxe odeslat peníze na jeho účet (prý tento účet funguje taky jako úschovny v bance- peníze správce nemůže čerpat pokud nevymaže zástavu) a že v podstatě jiná možnost ani není.
Prý při podpisu smlouvy podepíše návrh na výmaz a já si s tímto papírem můžu bez problému přepsat byt do osobního vlastnictví.
Prosím tedy o radu:
Jestli je to opravdu běžná praxe, odeslat peníze správci ještě před výmazem zástav?
Opravdu insolvenční správce disponuje účtem, který funguje jako úschovný?
Co musím vše obdržet od insolvenčního správce k bezproblémovému přepsání vlastnictví?
 
Dobrý den,

v insolvenčních řízeních je toto opravdu běžný postup, kdy i hypotéční banky uvolňují finance již za základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní před podpisem samotné smlouvy kupní.

Insolvenční správce je totiž povinen vést pro každého insolvenčního dlužníka oddělený bankovní účet právě pro účely insolvence, přičemž číslo bankovního účtu majetkové podstaty je zveřejněno též v insolvenčním rejstříku.

Ohledně zániku zatížení na nemovitosti platí, že dle ust. § 285 odst. 1 insolvenčního zákona veškerá zatížení (vyjma věcných břemen) zanikají již samotným zpeněžením v insolvenčním řízení, přičemž Vy nabýváte nemovitost tzv. právně čistou. S ohledem na rozkolísanou praxi katastrálních úřadu Vám správce vydá po provedení vkladu Vašeho vlastnického práva k nemovitosti i Potvrzení o zániku zástavních práv s jeho ověřeným podpisem; návrh na výmaz zástavních práv poté podáte katastru nemovitostí Vy již jako noví vlastníci.

Jelikož práce insolvenčního správce je dozorována samotným insolvenčním soudcem, ale též Ministerstvem spravedlnosti, domnívám se, že insolvenční správce bude postupovat s nejvyšší precizností, jelikož každé jeho významné pochybení může vyústit k odejmutí licence insolvenčního správce.