Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.068.882

Kolik stojí vyřízení insolvence, oddlužení, osobního bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 1150 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
přítel má dluhy a skoro každý rok nebo 2x do roka mu skáče exekuce na účet a plat (žijeme spolu 01/2016-01/2018) - Ráda bych věděla, jestli se to dá řešit jinačí cestou než zase čekat že mu znova něco naskočí. Přesně neví co a kdy a kde a od koho si půjčoval byly to různé nebankovní společnosti.
Dohromady i s těmi splácenými exekucemi je to možná podle různých zdrojů zpráv emailu co jsem našla to může být cca tak 500.000 Kč.
Ráda bych věděla, jestli se vyplatí hledat a obvolávat a postupně vracet peníze nebo je lepší rovnou vyhlásit insolvenci? Popřípadě kolik takový úkon jako je insolvence a poplatky s tím spojené (právník, ...) stojí?
Předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, v případě, který popisujete, bych doporučila nejprve zjistit stav probíhajících exekucí Vašeho přítele a to např. v Centrální evidenci exekucí, což je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky na http://www.ceecr.cz. Nahlížení do seznamu je za poplatek, a to 60 Kč, - za každé poskytnutí elektronického údaje z evidence. Je třeba však upozornit, že do evidence jsou zapisovány údaje až po určitých úkonech exekutora a není proto vždy zcela aktuální. Doporučovala bych proto Vašemu příteli se nejprve informovat u příslušného okresního (obvodního) soudu s místní příslušností dle jeho trvalého bydliště, zda proti němu nevede nějaké exekuční řízení, neboť tento soud jako exekuční soud vždy musí na návrh oprávněného pověřit vedením exekuce konkrétního exekutora, tudíž ve věci vede příslušné exekuční řízení. Ohledně Vašeho dotazu na insolvenční řízení lze obecně říci, že pokud by Váš přítel mohl ze svého stálého příjmu uhradit v průběhu 5 let minimálně 30% svých dluhů, bylo by to pro něj řešení. Insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení nyní může za dlužníka podat pouze úzký okruh osob, mimo tzv. akreditované osoby, které tak činí zpravidla zdarma (seznam najdete na http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6801&d=354511), doporučuji se tak na některou z nich obrátit.