Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.760.356

Exekuce ručitele půjčky trpícího mentální retardací, debilitou - vliv nemoci na exekuci

Odesláno: 
Otevřeno 415 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je v níže uvedeném případě možno ještě pomoci ručiteli smlouvy o půjčce
Zletilá dcera, trpící debilitou (potvrzeno několika odbornými lékařskými posudky), podepsala ručitelství u smlouvy o půjčce s nebankovní společností, kterou uzavírala její matka. Ta přestala splácet, ovšem využívala faktu, že s dcerou mají stejné jméno i příjmení a zásilky doručované dceři jí vyzvedávala v trvalém bydlišti, ale nepředávala. Nyní dorazil příkaz k exekuci a elektronický platební rozkaz. Dcera podala včas odpor a rozhodla se využít 30 denní lhůty k vyjádření k odporu. Je možné v tomto případě argumentovat neplatností ručitelského závazku z důvodu debility ručitelky?
 
Dobrý den, z Vašeho dotazu není jasné, jaké dokumenty dotyčné paní přišly. Pokud jí byl doručen platební rozkaz, nejedná se ještě o jeho výkon, tj. exekuce ještě neprobíhá. Pak se lze bránit podáním odporu, jak uvádíte. Jiná situace by však byla, pokud by byl platební rozkaz doručen spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce a dalšími dokumenty exekutora. V takovém případě by platební rozkaz byl již pravomocný. K Vašemu dotazu pak uvádím, že neplatnosti právního jednání na základě zdravotního stavu osoby se lze účinně domáhat zpravidla tehdy, pokud by dotyčné paní byla soudním rozhodnutím v tomto rozsahu omezena svéprávnost. Bylo by možno argumentovat i na základě znaleckých posudků, tento postup je však složitější a je třeba posoudit, zda by takové důkazy byly dostačující. V tomto ohledu bych Vás odkázala na právní pomoc některého z řad z advokátů (http://www.advokatikomora.cz).