Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.494

Insolvence podnikatele FO a konkurz majetku - vliv na rodinu, osoby blízké

Odesláno: 
Otevřeno 359 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz ohledně bratra. Ještě se zcela nerozhodl zda podá insolvenční návrh. Je fyzická osoba FO podnikající. Již má exekuce na zdravotním i sociálním pojištění, ale není to důvod podat návrh. Čeká ho soud ohledně sporu z podnikání a pokud by soudní jednání skončilo v jeho neprospěch, byl by nucen přemýšlet o podání insolvenčního návrhu.
Pokud podniká, tak by úpadek byl řešen konkurzem? Splácí byt, který je zatížen hypotékou (jen na jeho jméno) ještě tak na 15let. Má manželku a 2 nezletilé děti žijící ve společné domácnosti. Musí i manželka podat insolvenční návrh?
Další dotaz je, že bratr pomáhá a již 4 roky je uveden jako dárce smlouvy kamarádovi v oddlužení. Znamená to, že pokud si podá insolvenční návrh, tak musí kamarád najít jiného dárce smlouvy k jeho oddlužení na zbývající 1 rok?
Děkuji.
 
Dobrý den,

zákon připouští i schválení oddlužení osobě samostatně výdělečně činné, tedy jeho úpadek nutně nemusí být řešen konkursem, který by nic neřešil, neboť dluhy po ukončení insolvenčního řízení, ve kterém byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, nezanikají.
Pokud uzavřel s kýmkoliv smlouvy, na jejímž základě mu má poskytovat dar, zjištěním úpadku dlužníka taková smlouva zaniká, jelikož dárce poskytující dar nemůže být v insolvenci.

Pokud nemají nijak upraveno společné jmění manželů a dluhy vznikly za dobu trvání manželství, odpovídají za ně společně a nerozdílně oba manželé; pokud by tedy insolvenční návrh podal manžel, na manželku se toto vztahovat nebude a věřitelé budou pohledávky vymáhat na ní. V takovém případě je více než účelně podat společný návrh manželů na oddlužení, což zákon umožnuje.