Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.924

Insolvence a změna práce, zaměstnání v ČR, zahraničí nebo OSVČ

Odesláno: 
Otevřeno 610 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
změna zaměstnání - v insolvenčním řízení jsem cca rok (01/2017-01/2018), platím splátkový kalendářem, plat mám v čistém nějakých 20.000 Kč, vychází mi, že splatím přes 50% dluhu.
Chtěl bych změnit zaměstnání a zeptat se za jakých podmínek je to možné. Lze pobírat menší plat? Jak je to se zaměstnáním v cizině? A v poslední řadě co kdybych se rozhodl být jako OSVČ děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

zákon nijak nezakazuje ani neomezuje změnu zaměstnání dlužníka. Pokud se však takovou, z Vaší strany dobrovolnou změnou, sníží Váš příjem, může od Vás soud tuto změnu zdůvodnit (zda jste záměrně nesnížil možné uspokojení věřitelů).

Zákon zároveň nijak nezakazuje pracovat v zahraničí – v tomto případě soud stanoví hradit zálohu na srážky a pak (obvykle jednou za tři anebo šest) měsíců správce provede podle Vámi předložených výplatnic zahraničního věřitele dopočet. Problémem však je, že i ze zahraniční mzdy se Vám vypočítává nezabavitelné minimum dle českých předpisů a nikoliv zahraničních.

U stanovení výše srážek u osob samostatně výdělečně činných zákon i v insolvenčním řízení předpokládá použití ust. § 318 o. s. ř. a bez ohledu na částku potřebnou k udržení a dosažení příjmu srazit jakožto přednostní pohledávky 3/5 z fakturací, tj. 3/5 z hrubého příjmu. Samozřejmě v této variantě narážíme na to, že by v některých měsících nemuselo dlužníkovi zůstat ani nezabavitelné minimum v podobě, jaké by mu zůstalo, pokud by byl zaměstnancem. Všeobecně tak podnikání dlužníka v oddlužení není soud dobře přijímáno.