Počet stránek ve webu: 42.859


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.078.574

Nahlížení exekutorem na bankovní účet po skončení insolvence dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 1626 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
může exekutor nahlížet do mého účtu i když mám 3 měsíce ukončenou insolvenci a soudem potvrzeno oddlužení. Podotýkám, že jsem exekuci ani neměla včas jsem to začala řešit právě insolvencí.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

bohužel netuším, jak si mám vykládat spojení „nahlížet do mého účtu“.

Soudní exekutor v rámci nařízené exekuce může po bankách požadovat součinnost v tom smyslu, že banka potvrdí, zda pro konkrétní osobu vede bankovní účet a jaký je zůstatek účtu. Kompletní výpisy z účtu banka soudnímu exekutorovi neposkytuje.
 
Dobrý den,
jak jsem psala v prvním dotazu, žádná exekuce nikdy nařízená nebyla, insolvenční řízení je ukončené a soudem jsem již oddlužená. Proto mě zajímá, na základě jakého titulu mi pan Lukáš Jícha nahlíží do účtu a za informace mi strhávají peníze. Proto bych ráda věděla, jak se bránit, Žádná exekuce nařízená nikdy nebyla.
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

pokud je mi známo, pouze Fio banka má v sazebníku poplatek ve výši 250, - Kč za „Poskytnutí bankovní informace na základě žádosti osoby oprávněné dle ust. §38 odst. 3 písm. h) zákona č. 21/1992 Sb. , zákon o bankách, v platném znění, tedy soudního exekutora pověřeného provedením exekuce; ostatní banky jej nikdy dříve neúčtovaly“ V sazebníku však Fio banka uvádí, že k účtování poplatku bude přistoupeno pouze v případech, kdy soudní exekutor, oprávněný dle výše uvedeného ustanovení zákona, vznesl svůj dotaz na osobu zákazníka banky na základě pravomocného rozhodnutí, kterým bylo dřívější jednání tohoto zákazníka shledáno jako protiprávní (exekuční titul).

V tomto případě doporučuji písemně kontaktovat JUDr. Jíchu s dotazem, na základě jakého právního titulu požaduje po bance sdělení informací o Vašem bankovním účtu.