Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.769.694

Nezákonná exekuce majetku - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 298 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Ráda bych se zeptala, jak je to s exekučním řízením, když jsem zjistila dluh na pozemku (spolumajitelé), tento jsem s výhradou uhradila. Dluh u dopravního podniku 6Kč nemám, ale tento se tam stále zapsaný a je držený celý pozemek, i když tento byl oproti smlouvě prodán majitelem - získán v dědictví.
Kupující ho nechce zaplatit dle dohody, a to ani spolumajiteli, z důvodu mojí exekuce.
Má na to právo, lze podat trestní oznámení?
 
Dobrý den, pokud exekuce proti Vám dosud neskončila, neboť dluh není zcela uhrazen, jak jsem vyrozuměla, exekutor nemusí rušit exekuční příkazy, tyto se ze zákona ruší až doplacením veškeré vymáhané pohledávky včetně příslušenství, kam patří i náklady exekuce. Pokud jste spoluvlastník nemovitosti, postihl exekutor pouze Váš spoluvlastnický podíl, což lze zjistit výpisem z katastru nemovitostí. Pokud byla dotčená nemovitost prodána, závisí na smluvních podmínkách, jak byly nastaveny podmínky úhrady kupní ceny.