Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.180.926

Insolvence a srážka z platu, mzdy - více zěměstnání, pracovních poměrů

Odesláno: 
Otevřeno 805 x
5 odpovědi
 
Jak se počítá částka, která zůstává dlužníkovi z druhého pracovního poměru při insolvenci (dříve mi z prvního pracovního poměru zůstávalo 10.772 Kč a z druhého tuším 3.089 Kč) a jak je to v případě, kdyby jako druhý příjem byl příjem z vedlejší činnosti na ŽL, jak by se určila částka, která zůstává dlužníkovi na úhradu nákladů spojených s podnikáním a kolik by zůstávalo dlužníkovi nad rámec této částky?
 
Dobrý den,

dlužníkovi v oddlužení má zůstat pouze nezabavitelné minimum, které v roce 2018 činí pro jednotlivce bez žádné vyživované osoby maximálně 9 338,00 Kč (s jednou vyživovanou osobou 10 894,00 Kč, se dvěma vyživovanými osobami pak 12 451,00 Kč). Vše ostatní nad tyto částky by mělo být poukazováno k rukám insolvenčního správce k rozvržení nezajištěným věřitelům (když příjmy z více činností se pro účely stanovení nezabavitelné čřástky sčítají).

U stanovení výše srážek u osob samostatně výdělečně činných zákon i v insolvenčním řízení předpokládá použití ust. § 318 o. s. ř. a bez ohledu na částku potřebnou k udržení a dosažení příjmu srazit jakožto přednostní pohledávky 3/5 z fakturací, tj. 3/5 z hrubého příjmu. Samozřejmě v této variantě narážíme na to, že by v některých měsících nemuselo dlužníkovi zůstat ani nezabavitelné minimum v podobě, jaké by mu zůstalo, pokud by byl zaměstnancem. Pokud by se tak jednalo o Váš vedlejší příjem a maximální výše nezabavitelného minima Vám již byla vyplacena v rámci pracovního poměru, pro účely insolvenčního řízení by měly být použity veškeré Vaše příjmy z této podnikatelské činnosti.

Zároveň se domnívám, že pokud Vám dřív z prvního pracovního poměru zůstávalo 10 772,00 Kč (což je maximální výše nezabavitelného minima pro osobu s jednou vyživovanou osobou v roce 2017), příjem z druhého pracovního poměru měl být poukazován jako celek k rukám insolvenčního správce. Pokud tomu tak nebylo, jedná se z Vaší strany o bezdůvodné obohacení, a v případě, že jste o druhém pracovním poměru neinformoval insolvenční soud a insolvenčního správce, může se jednat o podstatné porušení Vašich povinnosti v rámci schváleného oddlužení.
 
Nikoliv, z druhého pracovního poměru mi zůstávala 1/3 z příjmu, tj. maximálně tuším 3089 Kč, dle nařízení insolvenčního správce poté, kdy mi před tím druhý zaměstnavatel posílal celý příjem (kolem 20000 Kč). Takový postup je v rozporu se zákonem?
 
Dobrý den,

mám za to, že jediný správný postup je čisté mzdy z obou pracovních poměrů sečíst a ze součtu vypočítat nezabavitelnou částku. Je však možné, že postupem správce dojdete ke stejné částce, což závisí na výši mezd a případný slev na dani a daňových bonusů.

Tak jako tak ovšem platí, že v roce 2018 Vám může v insolvenčním řízení maximálně 9 338,00 Kč (pro jednotlivce bez žádné vyživované osoby), 10 894,00 Kč (pro osobu s jednou vyživovanou osobou 10 894,00 Kč) a 12 451,00 pro osobu se dvěma vyživovanými osobami.
 
Mám za to, že záleží na rozhodnutí soudu, ten rozhodl, že z jednoho příjmu mám být odečtena částka nezabavitelného minima a druhý příjem má být požit bez odečtení nezabavitelného minima. Druhý zaměstnavatel tudíž posílal příjem celý a dostal vynadáno od insolvenčního správce, že postupuje špatně, že mi musí jednu třetinu (maximálně 3089 Kč) nechávat a zbytek posílat. Prý je to stejné jako u exekucí, aby dlužník neukončoval druhý pracovní poměr, protože pokud by mu z něj nic nezůstávalo neměl by žádnou motivaci v něm pokračovat. V insolvenci jde o co nejvyšší míru uspokojení věřitelů a pokud by žádná částka dlužníkovi z druhého pracovního poměru nezůstala a má už splaceno víc jak 30% pohledávek, nebyl by důvod pokračovat. Je tento výklad špatný a mám se něčeho obávat, i když zaměstnavatel postupoval dle pokynů správce?
 
Dobrý den,

primárně je nutno se řídit rozhodnutím insolvenčního soudu. Pokud soud usnesením určil, že nezabavitelné minimum má být vypočítáno pouze prvního pracovního poměru a z druhého pracovního poměru má být prováděna srážka odlišně, má toto usnesení přednost před zákonem.
Pokud však insolvenční soud postup srážek nijak neupravil, měly by být příjmy sčítány (jak jsme uváděli v předchozí odpovědi).
Pokud tedy zaměstnavatel postupoval dle rozhodnutí soudu, postupoval správně a osobní názor správce na tom nic nezmění.