Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.245.794

Insolvence a pohledávka zajištěná nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby

Odesláno: 
Otevřeno 698 x
3 odpovědi
 
Slyšel jsem, že pokud dlužník užívá nemovitost k bydlení a tato je v zástavě jako majetek třetí osoby vůči pohledávce banky, která ji přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka, banka nemovitost neprodává. Prý ji stačí úhrada v insolvenci, i když dojde k zaplacení pouze 30 % dluhu.
Je něco podobného pravda a jak banka může postupovat po skončení insolvence?
Bude doplatek dluhu požadovat po vlastnících, když dlužník bude zbaven všech dluhů?
 
Dobrý den,

pokud banka jako zajištěný věřitel nedá v rámci insolvenčního řízení pokyn ke zpeněžení zajištěné nemovitosti, toto zajištění nezaniká a pokud obligační dlužník neuhradí v rámci insolvenčního řízení 100 % pohledávky banky, může banka zbytek pohledávky uspokojit tak, že zpeněží zajištěnou nemovitost i po skončení insolvenčního řízení tohoto dlužníka.
 
Děkuji za odpověď, toto já vím, dotazoval jsem se na něco jiného. Platí nějaký předpis, týkající se toho, že banka jako zajištěný věřitel nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby, tuto nemovitost nesmí v průběhu insolvence zpeněžit, pokud slouží k bydlení dlužníka a třetí osoby? Může banka po skončení insolvence požadovat doplacení pohledávky od vlastníka nemovitosti?
 
Dobrý den,

žádný předpis bance nezakazuje zastavenou nemovitost ve vlastnictví třetí osoby v průběhu insolvenčního řízení na primárního dlužníka zpeněžit, ani když ji kdokoliv využívá k bydlení.
Tedy banka zcela jistě může jako zástavní věřitel nemovitost zpeněžit.

Ohledně doplatku hypotéky platí, že v tom rozsahu, ve kterém dluh není uhrazen obligačním dlužníkem, je možno využít zpeněžení zástavy jako předmětu ručení. Banka nemůže po vlastníkovi nedoplatek vymáhat, ale využije institutu soudního prodeje zástavy anebo veřejné dražby (v úvahu připadá i přímý volná prodej, ale v tomto případě se na tomto strany museli písemně dohodnout, což je přípustné pouze u smluv uzavřených po 01.01.2014).