Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.823.019

Exekuce po vypořádání vlastnictví - nemožnost zaslat vyrovnání dlužníkem kvůli neověřenému bankovnímu účtu

Odesláno: 
Otevřeno 197 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz, protože mám problém s exekucí. Se svou bývalou přítelkyní jsem se soudil kvůli vypořádání spoluvlastnictví našeho domu. Spor nakonec skončil smírem. Dohodli jsme se, že za převod její části vlastnictví ji zaplatím celkem 330.000 Kč s tím, že 250.000 Kč ji uhradím do 3 měsíců od nabytí právní moci a zbytek do roka. Rozsudek se stal pravomocným 2.10.2017. Na toto vypořádání mi banka předschválila úvěr ze stavebního spoření. 11.12.2017 mi právní zástupce bývalé přítelkyně poslal e-mail s číslem účtu, kam se mělo plnit (tento dokument nebyl nijak ověřen a v usnesení soudu účet uveden nebyl). První část plnění tedy měla být provedena do 2.1.2018. Z banky jsem dne 3.1.2018 dostal informaci, že plnění na účet bývalé přítelkyni nezašlou, protože číslo účtu není doloženo důvěryhodným způsobem a že je potřeba doložit dokument s číslem účtu s úředně ověřeným podpisem.
O této skutečnosti jsme ihned bývalou přítelkyni informoval e-mailem (3.1. dopoledne) a požadoval, aby mi zaslal své číslo účtu s ověřeným podpisem. Tento dokument mi ale nezaslala a místo toho podala dne 3.1. odpoledne žádost o vymožení dluhu na exekutorský úřad. Exe. úřad mi odstavil účty a zaslal výzvu k uhrazení dluhu včetně odměny exekutora. S exekucí nesouhlasím, protože jsem připraven plnit, ale potřebuji doložit od přítelkyně číslo účtu s ověřeným podpisem. Je možné se proti takové exekuci bránit a mám nějakou šanci na úspěch a jaké se platí poplatky? Výzvu uhradím (banka z úvěru je ochotna zaslat plnění z vypořádání - 250tis.) na účet exekutora. Nesouhlasím ale s úhradou odměny exekutora (cca 25tis.), protože si myslím, že pokud by přítelkyně řádně doložila (s ověřeným podpisem) své číslo účtu, nemuselo by dojít k zablokování mého účtu (platbu by obdržela nejpozději 5.1.) Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, z Vašeho dotazu zcela jasně nevyplývá, kdy jste plnění protistraně na účet zaslal. Pokud až 2.1.2018, tak jste bohužel lhůtu nestihl, neboť za rozhodné datum plnění občanský zákoník považuje datum připsání částky na účet nikoliv odeslání. O tom, že banka požaduje splnění určitých podmínek pro odeslání poměrně vysoké částky bylo lépe se informovat předem a počítat s tím, že druhá strana nebude součinná a peníze jí např. poslat v dostatečném časovém předstihu složenkou, apod. Protistrana sice musí přijmou plnění po lhůtě, avšak dle Vámi uvedeného zde součinnost nebyla a druhá strana ihned využila mocenský nástroj vymožení pohledávky exekucí. Pokud uhradíte v exekuci vymáhanou pohledávku včetně nákladů, není již možnost se dovolat jejího zrušení, snížení či zrušení odměny exekutora apod. , avšak ztratíte výhodu 50% odměny a není jisté, zda tak jako tak nebudete muset exekuci uhradit včetně jejích nákladů. Toto si musíte zvážit. Pokud však máte za to, že druhá strana jednala s úmyslem Vás poškodit, tj. způsobit Vám újmu zbytečnými náklady exekuce, ač jste byl připraven plnit, můžete při splnění podmínek žádat náhradu této újmy. V tomto případě bych však doporučovala obrátit se o radu na některého z advokátů (http://www.advokatikomora.cz).