Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.835.799

Výhrůžky a nátlak exekutora kvůli insolvenci dlužníka - nutí osobu blízkou ke splácení dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 367 x
5 odpovědi
 
Dobrý den,
přítel je v exekuci, kterou platí, ale v listopadu 2017 se všechny platby pozastavily, protože je u soudu podána insolvence. Takže exekutoři začali vyhrožovat. Bohužel mě. Přítel u mě nebydlí, jen mě navštěvuje a má tu psa. On tu bydlel s předchozí partnerkou před třemi lety, takže ho tu lidé znají. Byt mi dohodil, byli jsme kolegové z práce. Nájemní smlouva je psaná na mě a na syna, vše je tu me a zbytek majitele bytu. Mám faktury se jménem.
Může mě přítel navštěvovat? Už tu byli dvakrát exekutoři. Mají na to právo? S tím že řekli že do 14 dnů přijdou do bytu se soudním příkazem. Nechápu to. To můžou? Sousedi řekli že ho tu vidí. Ano, protože tu má psa a navštěvuje mě. Musíme se přestat úplně stýkat? Přítel je na ubytovně. předtím bydlel u kamarada což nemůže prokázat protože kamarád nechce mít nic společného s exekutorama. Kdyby k tomu svolil asi by to bylo bez problémů.
Děkuji.
 
Dobrý den,
pokud Váš přítel podal insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení), se zahájením insolvenčního řízení je spojen podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona účinek, že exekuce sice lze nařídit nebo zahájit, nelze ji však provést.
Exekuce je po dobu trvání insolvenčního řízení tzv. přerušena, když insolvenční řízení je nadřazené exekučnímu řízení.
Opatřete si kopii vyhlášky, jíž bylo zahájeno insolvenční řízení na Vašeho přítele a pokud by Vás opravdu exekutoři navštívili (což nepředpokládám, domnívám se, že jde o plané výhrůžky, protože exekutor a jeho pracovníci znají své pravomoci), tuto vyhlášku jim předložte.
Pokud by i tak chtěli provést soupis majetku, u každé jednotlivé položky uplatněte výhradu.
Možností je i přivolání policejního orgánu v případě, kdy by i přes Váš odpor chtěli vstoupit nezákonně do Vašeho bytu.
Vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení naleznete v části A veřejně přístupného insolvenčního rejstříku po zadání nacionále Vašeho přítele (www. isir. justice.cz).
 
Děkuji za odpověď, ještě mě zajímá jestli se vůbec mohu s přítelem stýkat, mám hrozny strach z každého zaklepání, jít do práce, aby mi tu nevyrazily dveře. vůbec nevím jestli se můžeme scházet. jestli tu může přespat. občas. z celé situace jsem nervózní.
 
Dobrý den, Váš dotaz bohužel nepřišel celý, přesto se pokusím odpovědět. Uvádíte, že v případě Vašeho přítele je vedeno exekuční řízení, ale rovněž insolvenční řízení. Pokud je to tak, okamžikem zahájení insolvenčního řízení se exekuční řízení přerušuje, nicméně zajišťovací úkony exekutor stále činit smí. To v praxi znamená, že například soupis movitých věcí provádět může. Pokud by v insolvenčím řízení bylo rozhodnuto o úpadku Vašeho přítele a povolení např. oddlužení, pak exekutor již nesmí dále ani zajišťovat majetek. Nejprve si prosím proto zjistěte, v jaké fázi se nachází uvedené insolvenční řízení.
K Vašemu dotazu stran obav z příchodu exekutora k Vám. Bohužel toto není skutečně vyloučeno, neboť pokud za Vámi přítel chodí a sousedé to exekutorovi sdělili, může mít za to, že má přítel u Vás své věci, a byl by oprávněn k Vám vstoupit. Proto bych Vám nyní z opatrnosti doporučila, aby k Vám přítel přestal nyní docházet, aby bylo zřejmé, že se u Vás nezdržuje, a toto vždy tvrdit exekutorům. Pokud by k Vám přesto přišli, vězte, že nemohou zpeněžit Vaše věci, avšak mohou je načas zabavit, neboť na místě nezkoumají jejich vlastnictví, a Vy byste byla nucena žádat o jejich vyškrtnutí ze soupisu, s tím, že byste musela doložit (účtenky, smlouvy), že jsou Vaše.
Pro Vaši informaci, jsou věci, které se vůbec nesmí zabavit, a to:
a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,
g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
 
A když jim dám na místě faktury od věci i s mým jménem tak mi snad věci odvést nemohou. nebo ano? navíc přítel tu prede mnou bydlel s přítelkyní s kterou má dítě asi 4 roky ten byt mi dohodil. takže je složité dokazovat že tu není. sousedi ho mají zafixováno. má smlouvu od ubytovny a já mám smlouvu na byt sama se synem jsme tu v podnájmu. přece na to nemají právo? vstupovat do bytu ve kterém jsme se synem v podnájmu. můžou vstoupit bez soudního příkazu? můžou ho vůbec mít? když je to soudu na tu insolvenci? děkuji strašně moc za odpoved
 
Dobrý den,

již jsme Vám na de facto totožný dotaz (položený dne 2001.2018) reagovali. Tedy zopakuji již sdělené.

Pokud Váš přítel podal insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení), se zahájením insolvenčního řízení je spojen podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona účinek, že exekuce sice lze nařídit nebi zahájit, nelze ji však provést.
Exekuce je po dobu trvání insolvenčního řízení tzv. přerušena, když insolvenční řízení je nadřazené exekučnímu řízení.
Opatřete si kopii vyhlášky, jíž bylo zahájeno insolvenční řízení na Vašeho přítele a pokud by Vás opravdu exekutoři navštívili (což nepředpokládám), tuto vyhlášku jim předložte a pokud by i tak chtěli provést soupis majetku, u každé jednotlivé položky uplatněte výhradu.
Možností je i přivolání policejního orgánu v případě, kdy by i přes Váš odpor chtěli vstoupit nezákonně do Vašeho bytu.
Vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení naleznete v části A veřejně přístupného insolvenčního rejstříku po zadání nacionále Vašeho přítele (www.isir. justice.cz).