Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.989.449

Nesluočení exekucí u dvou exekutorů - jde o trestný čin podvodu dlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 429 x
5 odpovědi
 
2014 vznikl dluh ve výši 7507 Kč. Tento dluh vymáhají dva nezávislí exekutoři ve výši 13.000 Kč a druhy ve výši 18.000 Kč.
Dopouštějí se podvodného jednání, protože neudělali povinné spojení exekucí?
 
Dobrý den, obecně platí, že jeden dluh může vymáhat jeden exekutor pověřený provedením exekuce exekučním soudem na návrh oprávněného. Dvojí vymáhání téhož dluhu je protiprávní. Není ovšem vyloučeno, že oprávněný podal (např. omylem) dva exekuční návrhy proti Vám ve stejné věci dvěma různým exekutorům. Máte-li za to, že proti Vám vedou dva exekutoři exekuci pro stejný dluh, kontaktuje oba exekutory a celou věc si s nimi vyjasněte. Pokud k omylu skutečně došlo, jedna z exekucí musí být zastavena.
 
tak ze se nikdo ničeho nedopustil žádný podvodný jednání jen chyba když někoho dvakrát obviním tak je to chyba a já myslel ze když někoho z něčeho obviním tak to musím dokázat jinak to je křivé obvinění a když někoho uvedu v omyl tak je to trestný čin podvodu?
 
Dobrý den, soudní exekutor vede exekuci na návrh oprávněného a s pověřením exekučního soudu. Nemá však povinnost zkoumat, zda dluh byl např. již vymožen či není ještě splatný, apod. Tyto skutečnosti namítá povinný v exekučním řízení. Pokud by se skutečně stala chyba na straně oprávněného a podal exekuční návrh v jedné věci dvakrát, hradí náklady exekuce on a povinný má současně možnost uplatňovat nárok na náhradu újmy, pokud k ní došlo. Pokud máte dále za to, že ve Vaší věci došlo k úmyslnému jednání vykazujícímu znaky trestného činu, máte samozřejmě právo obrátit se na orgány činné v trestním řízení prostřednictvím podání trestního oznámení. V trestním řízení pak případnou vinu škůdce prokazuje žalobce, nikoliv např. poškozený.
 
Jak má vypadat zákonný postup exekutora při vstupu do cizího bytu bez přítomnosti majitele. Kdo u toho musí byt ze zákona svědek přihlížející úředník policista kolik osob.
 
Dobrý den, v případě oprávněného vstupu exekutora do místa, kde má nebo může mít povinný uloženy své věci, si může exekutor zjednat vstup do bytu i bez přítomnosti vlastníka bytu. Zpravidla tak činí za přítomnosti Policie ČR a/nebo zástupce obce (není podmínkou). Ze zákona musí v každém případě učinit audiovizuální záznam o provedení tzv. mobiliární exekuce pro případnou kontrolu dohledového orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR.