Počet stránek ve webu: 40.333

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.243.074

Revize exekuce - platby se špatným variabilním symbolem a číslem jednacím

Odesláno: 
Otevřeno 311 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Od roku 2014 do dnešního dne jsem splatil a splácím několik exekucí. U všech je stejný oprávněný věřitel, já jako povinný, rozsudky k zaplacení od stejného soudu, exekuce nařízené stejným soudem jako u rozsudků, stejný exekutor.
Zažádal jsem o doklad o ukončení všech exekucí. Dostal jsem oznámení o 3 ukončených a u dvou jsou ještě nedoplatky. Exekuce byly hrazeny z mého důchodu. ČSSZ potvrdila uhrazení všech. Vyplácí plný důchod. Nyní jsem zjistil, že byly vymáhány částky, špatně uvedené než v rozsudku, vedeny pod jinými variabilním symbolem a špatným číslem jednacím, evidenčním číslem oprávněného. Toto mi potvrdil, po mém zjištění i oprávněný (kam má poslat přeplatek, atd) Proto Vás chci tímto poprosit o Váš názor, pomoc jak mám dále pokračovat. Mohu napadnou z těchto důvodů již ukončené exekuce a žádat jejich revizi-zrušení? Ex jsou
z roku 2014, 2015, 2017.
Za odpověď předem moc děkuji.
 
Dobrý den, vzhledem k tomu, že uvedení v předešlý stav je v exekučním řízení vyloučeno (ust. § 57 zák. č. 120/2001 Sb. exekučního řádu), „revizi“ exekuce žádat nelze. Avšak pokud obecně byly v exekucích vymáhány jiné (vyšší) částky vinou chyby exekutora, máte právo žádat vydání částky nesprávně vymožené (přeplatku) po oprávněném, což je již prováděno, jak jsem vyrozuměla, a pokud Vám jednáním exekutora vznikla majetková či nemajetková újma, máte současně právo žádat stát o náhradu škody. Žádost se podává u Ministerstva spravedlnosti a je nutno v ní sdělit, jaká újma Vám vznikla v čem spatřujete pochybení exekutora, v důsledku jehož nesprávného postupu Vám újma vznikla.