Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.826.809

Poplatek za předčasné splacení insolvence - kolik Kč?

Odesláno: 
Otevřeno 2623 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
Manžel od roku 2015 řádně splácí insolvenci. Nyní se nám z mých příjmů podařilo uspořit nějaké peníze a rádi bychom insolvenci předčasně doplatili. Budou zde nějaké poplatky za předčasné splacení? Je možné peníze bez předchozího schvalování poukázat přímo na účet insolvenčního správce a nemůže se stát, že je např. vloží do depozitu a manželovi bude i nadále strhávat peníze z výplaty? Jak dlouho bude trvat, než vygenerují nulový dluh a manželovi už nebudou strhávat výplatu? Předem moc děkuji za odpovědi.
S pozdravem...
 
Dobrý den,

poplatky za tzv. předčasné 100 % splnění splátkového kalendáře insolvenční zákon nezná.

Informujte insolvenčního správce o tom, že budete vkládat na bankovní účet majetkové podstaty tzv. mimořádnou splátku, aby nebyl překvapen, o co se jedná (zda nejde o omyl aj).

Jakmile bude uhrazeno 100 % věřitelů, insolvenční správce zašle ihned zaměstnavateli pokyn k ukončení provádění srážek; pokud by v mezidobí zaměstnavatel z některé výplaty srážku provedl, tuto manželovi následně vrátí správce, neboť věřitelé již budou plně uspokojeni. Zároveň správce ihned po uspokojení všech pohledávek podá soudu Zprávu o splnění oddlužení, na jejímž základě soud rozhodne o ukončení insolvenčního řízení Vašeho manžela.
 
Dobrý den,

Moc děkuji za rychlou a kvalifikovanou odpověď. Dovolte mi, prosím, ještě dva související dotazy:

1. První dotaz se týká toho, zda manžel musí po splacení insolvence zažádat ješte soud o zrušení VŠECH předchozích nepřihlášených pohledávek a dluhů, nebo zda takto soud učiní automaticky se všemi usneseními vyplývajícími z nahlášení ukončení insolvence insolvenčním správcem. Na Vašich stránkách jsem totiž objevila dvě protichůdné odpovědi, z nichž jedna tvrdí, že dlužník o tuto operaci musí požádat soud sám, přičemž insolvenční správce nahlašuje a žádá soud pouze o ukončení insolvence. Druhá odpověď na Vašich stránkách říká, že vše proběhne automaticky.

2. Dále je uvedeno, že dlužník je evidován v insolvenčním rejstříku ještě dalších pět let po doplacení insolvence. Má toto vliv na poskytnutí hypotéky atp. ? Je stále braný jako dlužník, přestože již žádný dluh nemá?

Ještě jednou moc děkuji a zůstávám s pozdravem...
 
Dobrý den,

manžel musí soudu zaslat dle ust. § 414 odst. 1 insolvenčního zákona žádost o osvobození o placení zbytku dluhu, jakož od placení pohledávek, ke kterým se v řízení nepřihlíželo anebo pohledávkám, které nebyly přihlášeny (§ 414 odst. 2 a 3) ; soud na základě této manželovy žádosti a správcem předložené Správy o splnění oddlužení vydá usnesení, kterým rozhodne o ukončení insolvenčního řízení, zproštění od placení zbytku/ostatních dluhů a konstatuje splnění. Tzv. žádost o osvobození musí podat dlužník sám (neděje se tak „automaticky“), když sám zákon říká, že soud dlužníka osvobodí, PŘIČEMŽ TAK UČINÍ JEN NA NÁVRH DLUŽNÍKA.

Ohledně 5leté období Vámi zjištěné platí; informace o proběhlém insolvenčním řízení jsou v insolvenčním rejstříku zveřejněny ještě 5 let po právní moci usnesení o skončení oddlužení (dle ust. § 425 odst. 1 insolvenčního zákona).
Na poskytnutí hypotéky toto mít samozřejmě může, když banky insolvenční rejstřík prověřují. Z mých zkušeností však větší problém dlužníkům dělá evidence jejich osoby v registrech SOLUS, BRKI a NRKI, nikoliv jen v samotném insolvenčním rejstříku, přičemž v těchto registrech jsou dluýníci vedeni na základě souhlasů, které dali v rámc smluv o půjčce apod.