Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.114

Exekuce a výživné na potomka staršího 26 let - nezabavitelná položka při strhávání z platu, mzdy, výdělku?

Odesláno: 
Otevřeno 468 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem v exekuci. Platím výživné neboli alimenty na 3 syny. Nejstarší syn překročil věkovou hranici 26 let a stále studuje denní studium na vysoké škole, tedy VŠ. Zaměstnavatel mi ho přestal počítat jako nezabavitelnou položku. Postupuje správně? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že se Vám zřejmě jedná o oprávnění snížení výše nezabavitelné částky, kterou Vám zaměstnavatel po exekučních srážkách vyplácí, v důsledku dovršení 26 let Vašeho studujícího syna. Bez bližší znalosti Vašeho případu, kdy není např. zřejmé, zda je exekuce vedena na úhradu výživného některého nebo více Vašich synů, či zda se jedná o jinou vymáhanou pohledávku, lze toliko obecně říci, že na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, o níž se částka nezabavitelného minima zvyšuje. Vyživovací povinnost k dítěti se prokazuje rodným listem, u zletilého dítěte je třeba doložit i potvrzení o studiu. Z uvedeného plyne, že by neměl být rozhodný věk dítěte, ale to, zda studuje a v případě doložení uvedeného by částka nezabavitelného minima z důvodu věku dítěte krácena být neměla.