Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.309

Dluhy manželky před manželsví a insolvence - exekuce na manžela v novém manželství

Odesláno: 
Otevřeno 312 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2016 mi byla schválená insolvence a bohužel se teď přišel manželovi dopis, že mu zablokují účet a chtějí zaplatit dluh, který je přihlášený v insolvenčním seznamu. Dluhy vznikly před manželstvím a do insolvence jsem šla sama za sebe.
Je prosím možnost jak by se mohl manžel bránit aby po něm nevymáhali moje dluhy? Děkuji moc za radu
 
Dobrý den,

Váš muž musí primárně soudnímu exekutorovi na vydané exekuční příkazy reagovat tak, že mu sdělí, že požadavek exekutora je neoprávněný, když dluh vznikl před vznikem společného jmění manželů a on k němu nikdy nepřistoupil.

Jelikož se jednalo o exekuci na Vaši osobu, která byla zahájena před uzavřením manželství, nemohl exekutor vydat soudní příkaz k prodeji movitých ani nemovitých věcí Vašeho manžela ani ke srážkám ze mzdy Vašeho manžela. Mohl však tzv. obestavit jeho účet, a to přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu dle ust. § 262a občanského soudního řádu. Stěžejní je ve věci otázka, jaké peněžní prostředky jsou na daném bankovním uložené a komu patří. V ust. § 262b odst. 2 občanského soudního řádu je zakotveno, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky náležící do SJM; toto však měl prokazovat manžel.
Zároveň měl manžel možnost žádat banku o výplatu poloviny peněžních prostředků, které se na účtu nacházely v okamžiku, kdy byl bance doručen exekuční příkaz, popř. nezabavitelného minima ve výši 3.410,- Kč, pokud zůstatek účtu byl nižší než dvojnásobek životního minima.