Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.822.952

Nekvalitní práce insolvenčního správce - oprávněné popření pohledávek dlužníkem

Odesláno: 
Otevřeno 520 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Vím, že tímto dopisem nic nezměním na situaci, do které se dostala naše rodina resp. já s manželkou. Ale nemůžu se smířit s tím, jak je s námi jednáno.
Nebudu psát proč jsme se dostaly do dluhů a požádali o oddlužení (je to na delší a neobyčejné povídání), které nám bylo následně soudem schváleno včetně splátkového kalendáře (s minimálně 70% uspokojením všech pohledávek). Chci psát o tom, jak s námi jedná insolvenční správce.
K prvnímu kontaktu se zástupkyní insolvenčního správce došlo u nás doma. Navštívila nás sympatická paní, která nám ukázala seznam našich věřitelů s jejich pohledávkami. Záměrně říkám ukázala, protože před námi pouze prolistovala složku, kterou sebou měla s tím, že se můžeme jenom podívat. Sepsala náš movitý i nemovitý majetek. Měli jsme byt ve vlastnictví družstva, které jsme založili (všichni nájemníci) za účelem získání úvěru na odkoupení celého bytového domu od města. Tento úvěr se bude splácet ještě několik let. Po jeho splacení družstvo zanikne. (záměrně říkám měli, proto že když jsme nebyly schopni platit do fondu, pomáhaly nám finančně dcery). Jako kompenzaci jsme chtěli na ně přepsat družstevní podíl ale to není možné a tak jsme ho přepsali včetně závazku na starší z nich.
První problém nastal, když jsme po zástupkyni insolvenčního správce chtěli, aby nám nechala přílohy (výše pohledávek) aby jsme si je mohli prostudovat (ověřit si jejich výši). Nevyznáme se v "papírech" a několikrát jsme za to v minulost krutě zaplatili, proto jsme si je chtěli nechat zkontrolovat někým, kdo se v tom vyzná. Dost ji to zaskočilo. Řekla nám že je nám nemůže nechat ale pošle kopie hned druhý den e-mailem. Ale podepsané papíry (náš souhlas s výši pohledávek a seznamem věřitelů) musí mít podepsaný hned. Tak jsme je podepsali. Další den jsme čekali marně. Nic nepřišlo. Tak jsem e-mailem znova žádal o jejich zaslání. Nakonec nám přišly asi týden před prvním jednáním na soudě.
Když výši pohledávek prostudoval náš známý, našel několik pochybení a divil se, že na ně náš insolvenční správce nepřišel. Předal nám seznam pohledávek u kterých nám doporučil je popřít ve smyslu co se týče částek, které si nárokovaly někteří věřitelé.
Tento seznam jsme předali zástupci insolvenčního správce těsně před jednáním na soudě. Začal zmatkovat, z rukou mu vypadly papíry na zem, zčervenal a pěkně se začal potit. Poodešel někomu volal a nervozně u toho gestikuloval. Pak nám řekl ať seznam předáme přímo soudci, což jsme udělali. Následně ho soudce upozornil na jeho "nepřipravenost".
Od tohoto jednání se k nám insolvenčního správce začal chovat doslova arogantně - jako kdyby byl exekutor.
Každý nám říká, že jsme ho naštvali právě popřenými pohledávkami. Ale popření, jak později rozhodl soud, bylo oprávněné!!! Možná je pro někoho jejich výše zanedbatelná vzhledem k celkové výši všech pohledávek ale pro nás je to několik měsíčních platů! ...
Ptám se sám sebe, proč to ins. správce udělal? Jak je možné, že na to sám nepřišel i když si myslím, že je je
 
Dobrý den,

bohužel nad postupem Vašeho insolvenčního správce můžeme jen spekulovat. Obecně insolvenční správce z toho, že pohledávky popře či nikoliv, žádnou další odměnu nemá.

Možným důvodem bylo, že si chtěl „ulehčit“ práci, protože kdyby byly všechny přihlášky en bloc uznány jím i Vámi jako dlužníky, měl by jistotu, že by v rámci insolvenčního řízení dále nebyly vedeny žádné spory o určení pravosti nebo výše popřených pohledávek.

Pokud se Vám zdá, že postup Vašeho správce je již přes únosnou mez, požádejte insolvenční soud o prošetření postupu a liknavosti insolvenčního správce – zároveň můžete soudu případně navrhnout, aby Vašeho insolvenčního správce zprostil funkce a ustanovil Vám správce nového. Tomuto návrh soudu nemusí vždy vyhovět, ale musí prozkoumat, zda ze strany správce opravdu nedošlo k jakémukoliv stěžejnému pochybení.