Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.822.911

Přeplatek insolvence získaný prodejem nemovitosti dlužníka - bude vyplacen dlužníkovi (původnímu majiteli nemovitosti)?

Odesláno: 
Otevřeno 513 x
3 odpovědi
 
Rád bych se zeptal co můžu udělat v případě, že moje nemovitost byla prodána a cena za kterou byla podana je nižší, než cena, kterou byl ochoten zaplatit známý (není to osoba blízka). Insolvenčního správce jsem o tom informoval dopisem, akorát, že jsem tam uvedl, že je to osoba blízká. V dalším emailu jsem ho informoval, že osoba která by koupila moji nemovitost není osoba blízká.
Co se stane s penězi které převyšují částku požadovanou uajištěným věřitelem? Dostau to ja nebo se použijí na splaceni nezajištěnych věřitelu a celková dlužná častka určená insolvenčním soude pro splaceni se sníži?
Děkuji.
 
Dobrý den,

to, že Vy jste správci sdělil, že máte potencionálního kupce, ve svém důsledku nic neznamená.
Stěžejní by bylo, zda Váš známý insolvenčnímu správci doručil nějakou svou nabídku k odkupu. Insolvenční správce je povinen zpeněžit věc v co možná nejkratší době a sdělení dlužníka, že má kupce, aniž by tuto svou nabídku stvrdil sám potencionální kupec, může vzít sice správce v potaz, ale důsledek to nenese.

Pokud však kupní cena byla vyšší, než je pohledávka zajištěného věřitele s přičtením nákladů zpeněžení (odměna správce, hotové výdaje – ověřování podpisů, kolky, odměny zprostředkovatele), tato tzv. hyporocha náleží dlužníkovi (jedná-li se ve Vašem případě o oddlužení plněním splátkového kalendáře). Samozřejmě můžete dát souhlas insolvenčnímu správci, aby tuto hyperochu rozvrhl mezi nezajištěné věřitele, ale toto by byl Váš ryze dobrovolný krok.

Pokud by řešení Vašeho úpadku byl konkurs anebo oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, celá kupní cena půjde do majetkové podstaty k rozdělení všem (i nezajištěným) věřitelům.
 
Děkuji za odpoveď a rád bych se ještě zeptal. Můžu se domahat prodeje nemovitosti prostřednictvím insolvenčního soudu, v případě, že nemovotost bude prodana za nižší cenu, než nabízí můj potencionální kupec? Co se tyče ceny, tak jestli jsem dobře pochopil tak částka nad rámec dlužné častky pro zajištěného věřitele včetně všech poplatu by náležela mně a mohl bych ji použit na cokoliv. Částka pro zajištěného věřitele 1.000 000 Kč, odměna správce včetně poplatku 250 000 Kč, nemovitost prodana za 1. 300 000 Kč, rozdíl 50 000Kč by naleželo pro mě? Děkuji
 
Dobrý den,

insolvenční správce musí uzavřenou kupní smlouvu zveřejnit v insolvenčním rejstříku a dle ust. § 289 odst. 3 insolvenčního zákonu následně běží 3měsíční lhůta, v níž můžete podat proti uzavřené kupní smlouvě žalobu.
Pokud však Váš „potencionální kupec“ nikdy insolvenčního správce nekontaktoval a nepředložil mu žádnou cenovou nabídku, jen stěží budete moci být v žalobou vyvolaném sporu úspěšný.

Ohledně systému hyperochy jste systém pochopil správně, rozdíl by náležel Vám (je-li řešeném Vašeho úpadku oddlužené plněním splátkového kalendáře).