Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.130.778

Exekuce pro nezaplacenou daň z nemovitosti - dlužník nedostal žádné upozornění na dluh 5 let

Odesláno: 
Otevřeno 541 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
tátovi dneska (12.01.2018) v práci předali papír na exekuci za nezaplacenou daň z nemovitosti za rok 2013. Situace je taková, že otec pronajímal zděděné pozemky firmě, která platila daň z nemovitosti za něj. 31.12.2012 již firma měla vypovězenou pronajímací smlouvu, a 10.1.2013 otec pozemky prodal. Neuvědomil si, že za tu 10denní prodlevu musí zaplatit celou daň za rok 2013.
Rozumím tomu, že se daň vztahuje na vlastníka k 1.1., proto je to v pořádku.
Čemu nerozumím je, že nám nedošla absolutně žádná složenka k úhradě ani upomínka, že jsme dané pozemky nepřiznali v daňovém přiznání. Nic. A teď, po 5 letech (2013-2018), otci došel exekuční příkaz na 2 300 Kč.
Má první otázka je, zda je tento postup v pořádku?
A druhá otázka, zda může částku zaplatit naráz, i když je nařízená zaplatit srážkou ze mzdy?
Na exekučním příkazu je, že se nelze odvolat. Není tam ani poučka, zda sumu může zaplatit jednorázově. Můžete mi prosím poradit?
Mockrát děkuji.
 
Dobrý den, k Vašemu prvnímu dotazu Vám sděluji, že postup finančního úřadu při vymáhání daňového nedoplatku je stanoven zákonem č. 280/2009 Sb. , daňovým řádem. Pokud má Váš otec pochybnosti, zda finanční úřad při postupu nepochybil, doporučuji se obrátit přímo na jeho konkrétní pracoviště, které nezaplacenou daň nyní vymáhá, a žádat vysvětlení. K Vašemu druhému dotazu uvádím, že z Vašeho popisu je zřejmé, že exekutor dosud zaslal exekuční příkaz (y) poddlužníkům Vašeho otce a zatím nikoliv jemu jako povinnému. Tento postup je zákonný, dokumenty od exekutora můžete očekávat v nejbližší době, nicméně pokud již otec o exekuci ví, doporučuji na příslušný exekutorský úřad zatelefonovat a dotčené dokumenty požadovat ihned, zpravidla nebývá problém povinnému vyhovět. Pokud jde o jednorázovou úhradu, ta je možná a dokonce pro Vašeho otce výhodná v případě, že dluh uhradí ve lhůtě 30 dní od doručení Výzvy ke splnění povinnosti, která je součástí oněch dokumentů od exekutora. V takovém případě totiž povinný hradí jen polovinu odměny exekutora. Přesná částka musí být v dotčené Výzvě uvedena.